BIZ hakda

Üstünlik

Kompýuter

Giriş

“Guangdong Computer Intelligent Display Co., Ltd.” 2014-nji ýylda Şençzhenen şäherinde gözleg we ösüş, önümçilik, satuw we tehniki hyzmatlara bagyşlanan ýokary tehnologiýaly kärhana hökmünde döredildi.Kompaniýa, senagat gözegçiligi kompýuterlerini, senagat oturdylan kompýuterleri, senagat planşet kompýuterlerini, oturdylan senagat tagtalaryny, elde göterilen planşetleri, ýokary derejeli berk kompýuterleri we beýleki önümleri öndürmekde ýöriteleşendir.

 

 • -
  2014-nji ýylda esaslandyryldy
 • -* 24
  Birnäçe sagat garrylyk synagy
 • -+
  Tehnologiýa patentleri
 • -
  Günler hyzmaty

önümleri

Innowasiýa

Çözgütler

Size senagat awtomatizasiýasynda, akylly logistika we ammarda, lukmançylyk enjamlarynda, akylly şäherde, Nebit we gazda we ş.m. çözgütleri görkezmegi teklip edýäris.

HABARLAR

Ilki bilen hyzmat

 • diwar monta

  “Wall Mount PC” monitorynyň tükeniksiz mümkinçiliklerini öwreniň

  Häzirki zaman iş stilleriniň ösmegi bilen, netijeli we amatly iş ýerlerine zerurlyk hem artýar.Bu fonda, “Wall Mount PC Monitor” özboluşly artykmaçlyklary sebäpli has köp ofis we öý ulanyjylarynyň ileri tutýan saýlawyna öwrülýär.Elbetde senagat üçin hem amatly ...

 • Diwarda kompýuter monitoryny gurup bilersiňizmi?

  Diwarda kompýuter monitoryny gurup bilersiňizmi?

  Jogap hawa, elbetde edip bilersiňiz.Dürli ulanylyş ssenarilerine görä kesgitlenip bilinjek dürli gurnama wariantlary bar.1. Öý gurşawyHome Office: Öý ofis gurşawynda monitory diwara dakmak iş stolunyň ýerini tygşytlap we n üpjün edip biler ...