Aerokosmiki enjamlar

  • Aerokosmiki enjamlaryň çözgüdi

    Aerokosmiki enjamlaryň çözgüdi

    Awiasiýa pudagy ösüp, zerurlyklary artýarka, awiasiýa enjamlaryna gözegçilik ulgamlary has çylşyrymlaşýar.Uçarlara hyzmat etmek üznüksiz iş: tehniki hyzmat işgärleri köplenç ykjam komp-a bil baglamalydyrlar ...
    Koprak oka