Wizual gözleg enjamlary

  • Wizual gözleg enjamlarynyň çözgüdi

    Wizual gözleg enjamlarynyň çözgüdi

    Wizual gözleg enjamlary boýunça senagat kompýuteriniň çözgüdi Elektron önümleriň giňden ulanylmagy bilen, wizual gözleg enjamlary möhüm önümçilik barlag guraly hökmünde elektron önümçilik pudagynyň aýrylmaz bölegine öwrüldi.In ...
    Koprak oka