Senagat duýgur ekrany tekiz paneli PC Windows 10

Gysga düşündiriş:

KOMPT Senagat paneli PC Windows 10ýokary öndürijiligi we göterijiligi birleşdirýän innowasiýa önümidir.Örän durnukly we 7 * 24H üznüksiz işlemegi goldap biler.Duýgur duýgur ekran bilen enjamlaşdyrylan ösen Windows 10 operasiýa ulgamyny we dürli gurnama zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin oturdylan, diwara gurlan, iş stoly we kantilewer ýaly dürli gurnama opsiýalaryny kabul edýär.

9 ýyl bäri, akylly kompýuter pudagynda bir gezeklik özleşdirme çözgütleri bilen üpjün etdik we 2014-nji ýylda döredilenimizden bäri bütin dünýäde müňlerçe ajaýyp wakalary üstünlikli ýerine ýetirdik.


Önümiň jikme-jigi

J4125

RK3288

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Haryt maglumatlary :

COMPT senagat paneli kompýuterleri, dürli periferiýa enjamlaryna aňsatlyk bilen birikdirilip bilinýän USB, DC, RJ45, ses interfeýsi, HDMI, CAN, RS485, GPIO we ş.m. ýaly dürli interfeýsleri we giňeltmeleri goldaýar.Senagat awtomatizasiýasy, akylly şäher gurluşygy, ulag, saglygy goraýyş ýa-da oba hojalygy pudagynda bolsun, PC Windows 10 önümçilik paneli ajaýyp öndürijiligi we durnukly işlemegi üpjün edýär.
Ulanyjylara has ýumşak we has durnukly tejribe getirmek üçin “Android 7.1” ýa-da “Android 11” ýa-da “Android 12” -iň akylly operasiýa ulgamy hem saýlanyp bilner.Baý interfeýsler we giňeltmek funksiýalary esasy zerurlyklary kanagatlandyrmak bilen dürli görnüşli amaly ssenarilerini kanagatlandyryp biler.Industrialokary güýçli senagat derejeli LCD paneli bilen, daşky gurşawyň agyr şertlerine we uzak möhletli durnukly işlemegi üpjün etmek üçin ýygy-ýygydan ulanylmagyna garşy durup biler.

Senagat önümçiliginde, maglumat özara täsirinde, maglumatlary geçirmekde we beýleki ugurlarda PC Windows 10 senagat paneli gowy ýerine ýetirip biler.Duýgur ekran dizaýny ulanyjylara işiň netijeliligini ýokarlandyrýan goşmaça periferiýa bolmazdan interaktiw amaly aňsatlyk bilen amala aşyrmaga mümkinçilik berýär.Senagat paneli PC Windows 10-yň giňden ulanylmagy ony senagat intellektiniň möhüm bölegine öwürýär.
Maglumat toplamak, gözegçilik we gözegçilik merkezi ýa-da maglumat displeýi we interaktiw täsir ediş terminaly hökmünde bolsun, Senagat paneli PC Windows 10 özboluşly gymmatyny görkezip bilýär.Ygtybarly öndürijilik we durnukly işlemek ony senagat pudagynda aýrylmaz akylly enjam edýär.

Önümiň çözgüdi:

Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler1
Çözgütler
Çözgütler
Önümçilikde AI
Lukmançylyk enjamlary

Önümiň artykmaçlygy:

 • Senagat estetiki dizaýny
 • Düzgünli görnüş dizaýny
 • Garaşsyz gözleg we ösüş garaşsyz galyplaryň açylmagy
 • Durnuk öndürijilik we pes energiýa sarp etmek
 • Öňki panel suw geçirmeýän dizaýn
 • IP65 suw geçirmeýän standartyna çenli tekiz panel
 • GB2423 titremä garşy standart
 • Şokdan goraýan EVA materialy goşuldy
 • Kabineti oturtmak
 • 3mm oturdylan şkaf bilen berk birikdirildi
 • Doly ýapyk tozan geçirmeýän dizaýn
 • Fýuzeliň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryň
 • Alýumin garyndysy
 • Alýumin garyndysy örtükli guýma toplumlaýyn emele gelýär
 • EMC / EMI Päsgelçiliklere garşy standart Elektromagnit päsgelçilik

Parametriň parametri:

Ady X86 Hemme kompýuter Senagat duýgur ekrany tekiz paneli PC Windows 10
Ekran Ekranyň ululygy 10.1 dýuým
Ekranyň çözgüdi 1280 * 800
Uminagty 350 cd / m2
Reňk kwantiti 16.7M
Kontrast 1000: 1
Görkeziş aralygy 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)
Ölçegi görkeziň 217 (W) × 135,6 (H) mm
Duýgur parametr Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Netijeli duýgurlyk güýji 45g
Aýna görnüşi Himiki taýdan güýçlendirilen der
Inagtylyk > 85%
Enjam Esasy model J4125
CPU Integrirlenen Intel®Celeron J4125 2.0GHz dört ýadroly
GPU Integrirlenen Intel®UHD Graphics 600 ýadro kartasy
Oryat 4G (iň ýokary 16GB)
Gaty disk 64G gaty döwlet diski (128G çalyşmagy elýeterli)
Ulgamy işlediň Bellenen Windows 10 (Windows 11 / Linux / Ubuntu çalyşmagy elýeterli)
Ses ALC888 / ALC662 6 kanal Hi-Fi ses gözegçiligi / MIC-in / Line-out goldaw
Tor Toplumlaýyn giga tor kartasy
Wifi Simsiz birikmegi goldaýan içerki wifi antenna
Interfeýsler DC Port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
DC Port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin
USB 2 * USB3.0,1 * USB 2.0
Seriýa-interfeýs RS232 0 * COM (täzelemäge ukyply)
Ethernet 2 * RJ45 giga ethernet
VGA 1 * VGA
HDMI 1 * HDMI OUT
WIFI 1 * WIFI antennasy
Bluetooth 1 * Bluetooch antennasy
Ses imput we çykyş 1 * nauşnik we MIC iki gezek
Parametr Material Öňki ýer çarçuwasy üçin CNC alýumin kislorodly çyzgy
Reňk Gara
Kuwwatly adapter AC 100-240V 50 / 60Hz CCC şahadatnamasy 、 CE şahadatnamasy
Kuwwatyň ýaýramagy ≈20W
Kuwwatly çykyş DC12V / 5A
Beýleki parametr Yzky yşyk ömri 50000s
Temperatura Işlemek : -10 ° ~ 60 ° ; ammar-20 ° ~ 70 °
Gurnama Içine oturdylan gysga görnüş
Kepillik Computerhli kompýuter 1 ýylda hyzmat etmek üçin mugt
Bejeriş şertleri Üç kepillik: 1 kepillik abatlamak, 2 kepillik çalyşmak, 3 kepillik satuw girdejisi. Saklamak üçin poçta
Gaplamak sanawy NW 2KG
Önümiň ululygy cl gysgyçly ýaýda däl) 277 * 195,6 * 54mm
Içerki trepanning aralygy 263 * 182mm
Kartonyň ululygy 362 * 280.5 * 125mm
Kuwwatly adapter Satyn almak üçin elýeterli
Elektrik liniýasy Satyn almak üçin elýeterli
Gurmak üçin bölekler Içine oturdylan gysga * 4 , PM4x30 nurbat * 4

In Engineeringenerçilik ölçeg çyzgysy:

önümçilik displeýi

Sözümiň ahyrynda, ösen “Android 7.1” ýa-da “Android 11”, “Android 12” operasiýa ulgamy, köp gurnama usullary, baý interfeýsler we giňeltmek funksiýalary, şeýle hem ygtybarly öndürijilik we durnukly işlemek bilen, “Industrial Tablet PC Windows 10” bu ugurda öňdebaryjy işe öwrüldi. senagat önümçiligi we işleýşi üçin täze akylly güýji sanjyp, senagat akylly enjamlary.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Interfeýsler DC Port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
  DC Port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin
  USB 2 * USB3.0,1 * USB 2.0
  Seriýa-interfeýs RS232 0 * COM (täzelemäge ukyply)
  Ethernet 2 * RJ45 giga ethernet
  VGA 1 * VGA
  HDMI 1 * HDMI OUT
  WIFI 1 * WIFI antennasy
  Bluetooth 1 * Bluetooch antennasy
  Ses imput we çykyş 1 * nauşnik we MIC iki gezek
  Interfeýsler Esasy model RK3288
  DC Port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
  DC Port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin
  HDMI 1 * HDMI
  USB-OTG 1 * mikro
  USB-HOST 2 * USB2.0
  RJ45 Ethernet 1 * 10M / 100M Öz-özüne uýgunlaşýan efir
  SD / TF 1 * TF maglumat saklaýyş, iň ýokary 128G
  Nauşnik dakmak 1 * 3,5 mm standart
  Seriýa-interfeýs RS232 1 * COM
  Seriýa-interfeýs RS422 Çalyşmak mümkin
  Seriýa-interfeýs RS485 Çalyşmak mümkin
  SIM karta SIM kartanyň standart interfeýsleri, özleşdirme mümkinçiligi bar
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň