12 dýuým

 • Doly 12 dýuýmlyk senagat kompýuteriniň hemmesi bir

  Doly 12 dýuýmlyk senagat kompýuteriniň hemmesi bir

  Senagat kompýuterinde birmeňzeş alýuminiý garyndy gurluşy, janköýerleriň doly ýapyk dizaýn shemasy ýok, enjamyň az sarp edilişi, ykjam görnüşi, dürli gurşaw we senagat önümleri üçin ýörite döredilen, agyr şertlerde uzak wagtlap durnukly işlemegi üpjün edip biler. .

   

  • Model: CPT-120P1BC2
  • Ekranyň ölçegi : 12 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768
  • Önümiň ululygy: 317 * 252 * 62mm
 • Gün şöhlesiniň okalýan monitory |Açyk ýokary ýagtylyk gözegçisi - KOMPT

  Gün şöhlesiniň okalýan monitory |Açyk ýokary ýagtylyk gözegçisi - KOMPT

  Ady: Gün şöhlesini okalýan monitor

  Ekranyň ululygy: 10.1inç

  Karary: 1280 * 800

  Ightagtylygy: 320 cd / m2

  Reňk: 16.7M

  Gatnaşyk: 1000: 1

  wizual burç: 80/80/80/80 (görnüşi.) (CR≥10)

  Ekranyň meýdany: 216.96 (W) × 135,6 (H) mm

 • 12 Inç Senagat duýgur ekrany monitor paneli kompýuter

  12 Inç Senagat duýgur ekrany monitor paneli kompýuter

  • Ady:Senagat duýgur ekrany monitor
  • Ekranyň ululygy: 12 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768
  • Uminagty: 400 cd / m2
  • Reňk kwantiti: 16.2M
  • Kontrast: 500: 1
  • Görüş aralygy: 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10)
  • Ekranyň ölçegi: 246 (W) × 184.5 (H) mm
 • 12. dýuým senagat monitory, berk ip65 oturdylan sensor senagat monitory

  12. dýuým senagat monitory, berk ip65 oturdylan sensor senagat monitory

  “Compt Industrial Monitor” displeýi, berk IP65 korpus dizaýny bilen güýçli oturdylan sensor senagat monitorydyr.Bu önüm ýörite şertlerde ulanmak üçin ýörite işlenip düzülendir we dürli aşa gyzgynlyk, çyglylyk we yrgyldy şertlerinde ygtybarly öndürijilik berip biler.

 • 12 dýuým j4125 Ekran çözgüdi 1024 * 768 bolan senagat oturdylan kompýuterler

  12 dýuým j4125 Ekran çözgüdi 1024 * 768 bolan senagat oturdylan kompýuterler

  COMPT 12 dýuým j4125 Senagat oturdylan kompýuterleriň daşky görnüşi dizaýny bar: gabyk esasan titremä we çalt sowadyşa garşy durman, tozan we elektromagnit päsgelçiliginiň öňüni alyp bilýän ähli alýumin garyndy materiallaryndan ýasalýar.
  Ujypsyz ýer tutýan we senagat displeýlerini we senagat dolandyryş kompýuterlerini birleşdirýän kompýuter ekrany + host çözgüdini doly çalşyp biler.

 • Doly ýapylan tozan geçirmeýän dizaýn, 12 dýuým RK3288 senagat Android

  Doly ýapylan tozan geçirmeýän dizaýn, 12 dýuým RK3288 senagat Android

  “COMPT” öz-özünden öndürilen we 12 dýuýmlyk “RK3288 Industrial Android All-in-One” doly ýapyk we tozan geçirmeýän dizaýna eýe.

  Bu öňdebaryjy enjam, agyr senagat şertlerinde gowy işlemek üçin döredildi.

   

  • CPU : RK3288
  • Ekranyň ölçegi : 12 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1280 * 800
  • Önümiň ululygy: 322 * 224.5 * 59mm
 • 12 dýuým Fan az ýapyk dizaýn senagat displeýleri

  12 dýuým Fan az ýapyk dizaýn senagat displeýleri

  Senagat displeýinde alýuminiý garyndy gurluşy, fanaty az ýapyk dizaýn shemasy kabul edilýär, tutuş enjam az energiýa sarp edýär, ykjam görnüşi, dürli ekologiýa senagat önümleri üçin ýörite işlenip düzülendir, agyr şertlerde uzak wagtlap durnukly işlemegi üpjün edip biler.

   

  • Model: CPT-120M1BC3
  • Ekranyň ölçegi : 12 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768
  • Önümiň ululygy: 317 * 252 * 62mm
  • NW: 3.5KG
 • Goşmaça oturdylan, iş stoly, diwara gurlan, kantilýwer görnüşli senagat duýgur ekrany

  Goşmaça oturdylan, iş stoly, diwara gurlan, kantilýwer görnüşli senagat duýgur ekrany

  KOMPTsenagat displeýi adaty suwuk kristal displeýden tapawutlanýar, aşa gurşawa, durnukly işlemäge, uzak hyzmat ediş möhletine, tozan, şok we ş.m.
  Senagat gözegçiligi prosesinde ýa-da enjamlary görkezmekde önümçilik displeýi, bu we raýat ýa-da täjirçilik displeýinde esasy tapawut, gabyk dizaýnynyň adatça polat dizaýnyndan ýasalmagy, panel adaty demir plastinka, poslamaýan demir, poslamaýan polat, alýumin paneli we başgalara bölünýär. dürli materiallar, tozan, şokdan goraýan ýörite dizaýn, ýokary daşky gurşaw talaplary bolan ýagdaýynda senagat derejeli LCD-ni ulanmak, giň temperatura LCD ekranyna serediň.

   

  • Model: CPT-120M1BC3
  • Ekranyň ölçegi : 12 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768
  • Önümiň ululygy: 317 * 252 * 62mm
 • OEM 12 dýuým RK3368 amatsyz howa üçin önümçilik Android

  OEM 12 dýuým RK3368 amatsyz howa üçin önümçilik Android

  “Android” -iň hemmesimaşyn ähli alýuminiý garyndy gurluşyny kabul edýär, fanaty az ýapyk dizaýn shemasy, az energiýa sarp etmegi, ykjam görnüşi, dürli gurşaw we senagat önümleri üçin ýörite işlenip düzülendir, agyr şertlerde uzak möhletli durnukly işlemegi üpjün edip bileris, materialda ygtybarlylygyna, daşky gurşawa uýgunlaşmagyna, real wagt, göwrümliligine, EMC utgaşyklygyna we beýleki öndürijiligine, standart konfigurasiýasyna has köp üns beriň.

   

  • Model: CPT-120A1BC1-RK3368
  • Ekranyň ölçegi : 12 dýuým
  • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768
  • Önümiň ululygy: 317 * 252 * 62mm
 • 12 dýuým j4125 senagat hemmesi bir kompýuterde hakyky tekiz oturdylan panel senagat kompýuter

  12 dýuým j4125 senagat hemmesi bir kompýuterde hakyky tekiz oturdylan panel senagat kompýuter

  Önümçilikdäki bu kompýuter 12 dýuým uly ekran bilen bezelendir we has ýokary hasaplaýyş güýji we durnuklylygy üçin J4125 prosessor bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli çylşyrymly şertlere uýgunlaşyp, çydamlylygy we tozana we suwa çydamly öndürijiligi bolan hakyky tekiz oturdylan paneli kabul edýär.Şeýle hem, dürli daşarky enjamlary we datçikleri birikdirmek üçin birnäçe USB porty, HDMI portlary, VGA portlary, RS232 seriýa portlary we ş.m. ýaly içerki interfeýslere baý.

  • 10.1 ″ -dan 21.5 ″ ekrana çenli,
  • Proýesirlenýän kuwwatly, garşylykly ýa-da degmezlik
  • IP65 öň paneli goramak
  • Intel Atom, Pentium, Core seriýa görnüşleri
  • J4125, J1900, i3, i5, i7
  • -10 ° C-den 60 ° C-e çenli iş temperaturasy