Akylly şäher

 • Toplumlaýyn buýruk ulagy programmasynda COMPT senagat paneli kompýuter

  Toplumlaýyn buýruk ulagy programmasynda COMPT senagat paneli kompýuter

  Giňişleýin buýruk ulagy taslamasynda senagat paneli kompýuter we duýgur ekran tehnologiýasynyň utgaşmasy möhüm rol oýnaýar.Giňişleýin buýruk serişdesi gyssagly kömek, gyssagly kömek, dis ... üçin ýörite döredilen ykjam buýruk we meýilnama merkezidir.
  Koprak oka
 • Akylly bukjanyň şkafyna gözegçilik we görkeziş çözgütleri

  Akylly bukjanyň şkafyna gözegçilik we görkeziş çözgütleri

  Akylly posilka şkafyna duýgur dolandyryş we displeý çözgütleri üçin aşakdaky taraplary göz öňünde tutup bolar: 1. Duýgur ekran tehnologiýasy: kuwwatly duýgur ekran ýa-da ýerüsti akustiki tolkun duýgur ekrany ýaly ýokary duýgurlygy we ýokary durnukly duýgur ekran tehnologiýasyny saýlaň.Duýgur ekran ...
  Koprak oka
 • COMPT-iň senagat Android paneli kompýuterleri “Smart Locker” -iň kabul edilmegi we meşhurlygy

  COMPT-iň senagat Android paneli kompýuterleri “Smart Locker” -iň kabul edilmegi we meşhurlygy

  COMPT-iň senagat Android Panel PC, esasan aşakdaky taraplarda akylly gulplaryň ulanylmagyny we meşhurlygyny ýokarlandyryp biler: 1. Funksiýa baý: COMPT-iň senagat Android Panel PC akylly gulplary üpjün edip biljek dürli programmalary we programma üpjünçiligini goldaýar ...
  Koprak oka
 • Eltip beriş kabinet programmasynda Android senagat paneli kompýuter

  Eltip beriş kabinet programmasynda Android senagat paneli kompýuter

  “Android” senagat paneli kompýuter akylly ekspress şkaflaryň ösmeginde möhüm rol oýnady.Köpdürlüligi: “Android” önümçilik paneli kompýuterleri güýçli gaýtadan işlemek mümkinçiliklerine we akylly ekspress c-iň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek amaly goldawyna eýe ...
  Koprak oka
 • AGV arabalarynda önümçilik görkeziş çözgütleri

  AGV arabalarynda önümçilik görkeziş çözgütleri

  Senagat awtomatlaşdyryş tehnologiýasynyň yzygiderli ösmegi bilen AGV (Awtomatiki usulda ulag) logistika, önümçilik we ammarlarda giňden ulanyldy.AGV trolleýiniň möhüm bölegi hökmünde senagat displeýinde aşakdaky amaly artykmaçlyklary bar ....
  Koprak oka
 • AGV Forklift çözgüdi

  AGV Forklift çözgüdi

  AGV Forklift çözgüdindäki senagat kompýuter Awtomatlaşdyryş tehnologiýasynyň ösmegi bilen, AGV (Awtomatiki usulda ulag) logistika enjamlarynyň ulanylmagy has meşhur bolýar.AGV forkliftleri dürli logistika ssenariýalarynda giňden ulanyldy ...
  Koprak oka
 • Akylly transport çözgütleri

  Akylly transport çözgütleri

  Akylly transport çözgütlerinde senagat kompýuterleri Döwrebap tehnologiýanyň we şäher masştabynyň çalt ösmegi bilen, ulag ulgamlaryny doly awtomatiki gözegçilikde saklamak üçin senagat kompýuterleriniň ulanylmagy, senagat c-ni ulanmak ýaly ulanyş tendensiýasyna öwrüldi ...
  Koprak oka
 • Akylly şäherler

  Akylly şäherler

  Akylly şäherler Soňky ýyllarda söwda merkezlerinde görkezilýän ekranlar ýuwaş-ýuwaşdan söwda merkezlerinde mahabat displeýleriniň görkezilmeginde senagat görkezişlerini has möhüm edýän marka gurmagyň we marketingiň möhüm serişdeleriniň birine öwrüldi.Bu arti ...
  Koprak oka
 • Trafik terminaly enjamlary

  Trafik terminaly enjamlary

  Trafik terminaly enjamlary Kompaniýa tarapyndan öndürilen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerlerde giňden ulanylýar, ...
  Koprak oka