Deňiz gämi enjamlary

 • Gämileriň intellektual nawigasiýasynda senagat paneli kompýuterleriniň ulanylyşy

  Gämileriň intellektual nawigasiýasynda senagat paneli kompýuterleriniň ulanylyşy

  1. Programmanyň beýany Gämi akylly nawigasiýa awtomatlaşdyryş ulgamlarynda senagat paneli kompýuteriniň ulanylmagy nawigasiýa pudagynda möhüm tendensiýa öwrüldi.Bu enjamlar durnuklylygy kanagatlandyrmak üçin ygtybarly hasaplaýyş we dolandyryş mümkinçiliklerini berip biler we ...
  Koprak oka
 • Senagat kompýuter paneli kompýuter tagtanyň gämisinde açyk meýdanda giňden ulanylýar

  Senagat kompýuter paneli kompýuter tagtanyň gämisinde açyk meýdanda giňden ulanylýar

  Nawigasiýa pudagynda, esasanam deňiz operasiýalarynda we gämi dolandyryşynda gämi enjamlarynyň durnuklylygy we ygtybarlylygy möhümdir.Deňizdäki agyr gurşawa we aýratyn iş şertlerine uýgunlaşmak üçin senagat kompýuter panelini ulanmak (...
  Koprak oka
 • Deňiz gämi enjamlary

  Deňiz gämi enjamlary

  Deňiz gämi enjamlarynyň çözgüdindäki senagat kompýuterleri Nawigasiýa gämileri halkara söwda we logistika transportynda möhüm baglanyşykdyr.Gäminiň parametrlerine, enjamlaryň ýagdaýyna we adatdan daşary ýagdaýlara hakyky wagtda gözegçilik etmek möhüm wezipe ...
  Koprak oka
 • Trafik terminaly enjamlary

  Trafik terminaly enjamlary

  Trafik terminaly enjamlary Kompaniýa tarapyndan öndürilen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerlerde giňden ulanylýar, ...
  Koprak oka