“Android Industrial Flat Panel Touch Screen Pc 21.5 Inch”

Gysga düşündiriş:

COMPT 21.5 dýuým android senagat tekiz paneli sensor paneli, “Android Industrial Touchscreen PC”, senagat awtomatizasiýasynda ygtybarlylyk we durnuklylyk islegini kanagatlandyrmaga gönükdirilen ösen tehnologiýa we dizaýn düşünjelerini kabul edip, senagat pudagy üçin döredilen ýokary öndürijilikli hasaplaýyş enjamydyr. ýol gözegçiligi.

9 ýyl bäri, akylly kompýuter pudagynda bir gezeklik özleşdirme çözgütleri bilen üpjün etdik we 2014-nji ýylda döredilenimizden bäri bütin dünýäde müňlerçe ajaýyp wakalary üstünlikli ýerine ýetirdik.


Önümiň jikme-jigi

Interfeýsler

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Haryt maglumatlary :

TheKOMPT “Android Industrial Touchscreen PC”Senagat awtomatizasiýasynda, akylly önümçilikde we ýol gözegçiliginde ygtybarlylyga we durnuklylyga bolan islegi kanagatlandyrmaga gönükdirilen ösen tehnologiýa we dizaýn düşünjelerini kabul edip, senagat pudagy üçin döredilen ýokary öndürijilikli hasaplaýyş enjamydyr.

Bu önüm, 1920 * 1080 durulykda 21.5 dýuýmlyk HD displeýine eýe bolup, ulanyjylara gowy wizual tejribe berýän açyk we jikme-jik şekilleri we reňkleri hödürläp bilýär.Duýgur ekran funksiýasy amaly has amatly we çalt edýär we ulanyjylar iş netijeliligini ýokarlandyrýan sensor ekrany arkaly aňsatlyk bilen birnäçe funksiýany işledip bilerler.

“Android” senagat duýgur ekran kompýuter, çylşyrymly hasaplaýyş we grafiki gaýtadan işlemek mümkinçilikleri bolan RK3288 ýokary öndürijilikli prosessor kabul edýär, çylşyrymly önümçilik goşundylarynyň isleglerini kanagatlandyrýar.Bu prosessoryň durnuklylygy we netijeliligi, önümçiligiň we gözegçiligiň güýçli goldawyny üpjün edip, enjamlaryň ygtybarly işlemegini we çalt seslenmegini kepillendirýär.

In Engineeringenerçilik ölçeg çyzgysy:

Önümiň artykmaçlygy:

 • Senagat estetiki dizaýny
 • Düzgünli görnüş dizaýny
 • Garaşsyz gözleg we ösüş garaşsyz galyplaryň açylmagy
 • Durnuk öndürijilik we pes energiýa sarp etmek
 • Öňki panel suw geçirmeýän dizaýn
 • IP65 suw geçirmeýän standartyna çenli tekiz panel
 • GB2423 titremä garşy standart
 • Şokdan goraýan EVA materialy goşuldy
 • Kabineti oturtmak
 • 3mm oturdylan şkaf bilen berk birikdirildi
 • Doly ýapyk tozan geçirmeýän dizaýn
 • Fýuzeliň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryň
 • Alýumin garyndysy
 • Alýumin garyndysy örtükli guýma toplumlaýyn emele gelýär
 • EMC / EMI Päsgelçiliklere garşy standart Elektromagnit päsgelçilik
Çözgütler
Çözgütler
Önümçilikde AI
Lukmançylyk enjamlary
Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler1

Önüm, şeýle hem, USB, HDMI, Ethernet we ş.m. ýaly dürli interfeýsler we giňeltmek funksiýalaryna eýedir, dürli önümçilik senarileriniň maglumatlary geçirmek we gözegçilik zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli daşarky enjamlara amatly birikdirilip bilner.Önüm baý amaly çeşmeleri we özboluşlylygy bilen “Android” operasiýa ulgamyny goldaýar, ulanyjylar enjamyň funksiýalaryny öz isleglerine görä çeýe düzüp we sazlap bilerler.

Daşarky dizaýn nukdaýnazaryndan, önüm tozan, suw geçirmeýän, çydamly we beýleki aýratynlyklary bilen önümçilik derejeli materiallary we gorag dizaýnyny kabul edýär we dürli agyr senagat gurşaw şertlerine uýgunlaşyp bilýär.Berk örtük enjamy daşarky zarbalardan we zeperlerden goraýar, uzak wagtlap durnukly işlemegini üpjün edýär.

Uly ýokary kesgitli ekrany, ýokary öndürijilikli prosessor, ygtybarly we durnukly öndürijiligi we köp interfeýs funksiýalary bilen “Android” senagat duýgur ekrany kompýuter, senagat gözegçiligi we awtomatlaşdyryş ulgamlary üçin senagat awtomatlaşdyryş pudagynda aýrylmaz we möhüm enjam boldy. ulgamyň netijeli işlemegi üçin güýçli goldaw beriň.

Parametriň parametri:

Ekran Ekranyň ululygy 21.5 dýuým
Ekranyň çözgüdi 1920 * 1080
Uminagty 250 cd / m2
Reňk kwantiti 16.7M
Kontrast 1000: 1
Görkeziş aralygy 85/85/80/80 (Görnüşi) (CR≥10)
Ölçegi görkeziň 476.64 (W) × 268.11 (H) mm
Parametre degiň Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Netijeli duýgurlyk güýji 45g
Aýna görnüşi Himiki taýdan güýçlendirilen der
Inagtylyk > 85%
Enjam Esasy model RK3288
CPU RK3288 Cortex-A17 dört ýadroly 1.8 GGs
GPU Mali-T764 dört ýadroly
Oryat 2G
Gaty disk 16G
Ulgamy işlediň Android 7.1
3G moduly çalyşmak mümkin
4G moduly çalyşmak mümkin
WIFI 2.4G
Bluetooth BT4.0
GPS çalyşmak mümkin
MIC çalyşmak mümkin
RTC Goldaw
Tor arkaly oýanmak Goldaw
Başlamak we ýapmak Goldaw
Ulgamy täzelemek Apparat TF / USB täzelenmesini goldaýar

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Interfeýsler Esasy model RK3288 RK3399 RK3568 RK3588
  DC Port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka 1 * DC12V / 5525 rozetka 1 * DC12V / 5525 rozetka 1 * DC12V / 5525 rozetka
  DC Port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin
  HDMI 1 * HDMI 1 * HDMI 1 * HDMI 1 * HDMI
  USB-OTG 1 * mikro 1 * Type-c 1 * USB3.0 1 * USB3.0
  USB-HOST 2 * USB2.0 1 * USB2.0,1 * USB3.0 1 * USB2.0 1 * USB3.0
  RJ45 Ethernet 1 * 10M / 100M Öz-özüne uýgunlaşýan efir 1 * 10M / 100M / 1000M Öz-özüne uýgunlaşýan efir 1 * 10M / 100M / 1000M Öz-özüne uýgunlaşýan efir 2 * 10M / 100M / 1000M Öz-özüne uýgunlaşýan efir
  SD / TF 1 * TF maglumat saklaýyş, iň ýokary 128G 1 * TF maglumat saklaýyş, iň ýokary 128G 1 * TF maglumat saklaýyş, iň ýokary 128G 1 * TF maglumat saklaýyş, iň ýokary 128G
  Nauşnik dakmak 1 * 3,5 mm standart 1 * 3,5 mm standart 1 * 3,5 mm standart 1 * 3,5 mm standart
  Seriýa-interfeýs RS232 1 * COM 1 * COM 1 * COM 1 * COM
  Seriýa-interfeýs RS422 Çalyşmak mümkin Çalyşmak mümkin Çalyşmak mümkin Çalyşmak mümkin
  Seriýa-interfeýs RS485 Çalyşmak mümkin Çalyşmak mümkin Çalyşmak mümkin Çalyşmak mümkin
  SIM karta SIM kartanyň standart interfeýsleri, özleşdirme mümkinçiligi bar SIM kartanyň standart interfeýsleri, özleşdirme mümkinçiligi bar SIM kartanyň standart interfeýsleri, özleşdirme mümkinçiligi bar SIM kartanyň standart interfeýsleri, özleşdirme mümkinçiligi bar
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň