IP67 Suw geçirmeýän 10 dýuým berk Android 13 planşet ykjam kompýuter

Gysga düşündiriş:

Ahyrky berkligi we işlemegi üçin döredilen “Rugged Android” planşet kompýuterlerimiz bilen tanyşdyrmak.IP67 Suw geçirmeýän reýtingi bilen, bu 10 dýuýmlyk planşetler açyk, gödek gurşaw üçin amatly edip, suwa, tozana we gödek işlemäge çydap biler. Iň soňky “Android 13” operasiýa ulgamynda işleýän bu planşetler ulanyjy tejribesini üpjün edýär.Kuwwatly MTK8781 prosessor we 4GB RAM + 64GB ROM bilen enjamlaşdyrylan bu planşetler, maglumatlaryňyz we amaly programmalaryňyz üçin amatly öndürijiligi we ýeterlik ýer saklaýar. Nawigasiýa içerki GPS bilen aňsatlaşdyrylýar, takyklygy we ygtybarlylygy üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Ölçeg çyzgysy

Parametrler

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy:

BiziňkiGaty android planşetCOMPT-den açyk we ýowuz şertler üçin döredilen güýçlendirilen kompýuter.

IP67 derejeli suw we tozana çydamly, suwuň aşagynda we tozanly şertlerde işlemäge ukyply we gödek işlemäge çydamly.Bu kompýuter, ulanyjy tejribesini yzygiderli üpjün etmek üçin iň täze “Android” operasiýa ulgamyny işleýär.Güýçli MTK8781 prosessor we 4 Gb RAM + 64 Gb ammar bilen enjamlaşdyrylan kompýuter, ähli zerurlyklaryňyz üçin netijeli işlemegi we ýeterlik ýer saklamagy üpjün edýär.Gurlan GPS nawigasiýa ulgamy takyk we ygtybarly nawigasiýa tejribesini üpjün edýär.

10 dýuým berk Android 13 planşet
10 dýuým berk Android 13 planşet

Kompýuter, şeýle hem önümçilik amallaryny netijeli dolandyrmagy we gözegçilikde saklamagy we öndürijiligi ýokarlandyrmagy üpjün edýän MES (Önümçilik ýerine ýetiriş ulgamy) funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.4G ulgam birikmesi, onlaýn bolmaga we islän wagtyňyz, islendik ýerde çalt we durnukly internet birikmesinden lezzet almaga mümkinçilik berýär.
Kompýuter, ellikler ýa-da çygly eller bilen işlemegi goldaýan, has çaltlygy we amatlylygy üpjün edýän 5 nokatly duýgur ekran bilen enjamlaşdyrylandyr.5 megapikselli öňdäki kamera we 13 megapiksel arka kameraly owadan suratlar we wideolar alyň.

10 dýuým berk Android 13 planşet
10 dýuým berk Android 13 planşet

Hil gözegçiligi, logistika we paýlanyş ýa-da inwentar dolandyryş ssenarilerinde bolsun, Rugged Tablet PC ulanyjylara amatly gurallar we takyk maglumatlary berýär.800 * 1280 ýokary kesgitli ekran, ulanyjylara ajaýyp wizual tejribe berýän formalary, suratlary görmek ýa-da resminamalary okamak bolsun, anyk we jikme-jik şekil görkezýär.

Gurlan GPS ýerleşiş ulgamy ulanyjylara takyk nawigasiýa we tapmaga kömek edip biler, esasanam açyk howada gözleg, geografiki maglumat ýygnamak we beýleki işler üçin amatly.

10 Inç Rugged Android 13 Planşet 10MG (10)
10 dýuým berk Android 13 planşet 10MG (9)

WiFi birikmesini goldaýan wagtyňyz faýllary Bluetooth 5.0 arkaly simsiz geçiriň.Mundan başga-da, kompýuter aragatnaşyksyz aragatnaşyk we dürli programmalar üçin NFC tehnologiýasyny goldaýar.Kompýuterde dürli enjamlar we esbaplar bilen utgaşyklyk üçin USB, TYPEC, DC5V, MINIHDMI, SIM / TFRJ45 portlary ýaly birnäçe birikme opsiýalary bar.
Gurlan 10000mAh batareýa uzak wagtlap ulanmak üçin batareýanyň ömrüni üpjün edýär.Agyr şertlerde işleýärsiňizmi, açyk howada gezýärsiňizmi ýa-da möhüm pursatlary ele alýarsyňyzmy, “Android” üçin elde göterilýän üç gorag kompýuterimiz hem islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin berk we güýçli.

10 dýuým berk Android 13 planşet 10MG (7)

Mundan başga-da, birnäçe portuň dizaýny, “Rugged Tablet PC” -iň çeýeligini we giňelmegini hasam güýçlendirýär.Printerler we skanerler ýaly dürli daşarky enjamlary we esbaplary birikdirmek üçin USB portlaryny goldaýar.Goşmaça DC, SIM, TF, RJ45 we RS232 portlary dürli maglumatlary geçirmek we aragatnaşyk zerurlyklaryny kanagatlandyrýar, ulanyjylara islendik wagt, islendik ýerde daşarky torlara we enjamlara aňsatlyk bilen birikmäge mümkinçilik berýär.Umuman aýdanyňda, “Rugged Tablet PC” güýçli, çydamly we ygtybarly planşet kompýuteridir.Gaty gurşawda ýa-da netijeli maglumat ýygnamagy we gaýtadan işlemegi talap edýän programmalarda işleýärsiňizmi, iň gowy kömekçiňiz bolup biler.

 

Önümiň parametri:

Fiziki aýratynlyklar Ölçegi 275 * 179.2 * 21,8mm  
Reňk Gara Reňk düzüp bilersiňiz
Platforma spes CPU MTK8781,2.0GHZ  
RAM 4GB 8 Gb
ROM 64 Gb 128 Gb
OS GMS bilen Android 10  
Batareýa 10000mAh , 3.8v litiý-ion batareýasy emo Aýyrylýan ,
çydamlylyk 8h (1080P Wideo + LCD
50% ýagtylyk)
 
Görkeziji 1 : kuwwat ≤10%, gyzyl çyra ýakylýar.Adapter salnanda, gyzyl çyra zarýad bermek üçin hemişelik bolýar
2: 10% kuwwat ≤90%, adapteriň gyzyl çyrasyny zarýad bermäge 3 goýuň: güýç> 90%, adapteriň ýaşyl çyrasyny zarýad bermäge dakyň
 
Kamera Öň kamera : 5MP ,
Awto bilen arka kamera : 13MP
Üns beriň
Elçyra
 
2G / 3G / 4G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
TD-SCDMA: B38 / B39 / B40 / B41
CDMA2000 LTE-FDD:
B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28A /
LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41
 
Locationerleşýän ýeri GPS 、 Bei Dou , Galileo 、 GLONASS Opsiýa U-BLOX M8N 、
WIFI WIFI 802.11 (a / b / g / n / ac)
2.4G + 5.8G
 
Bluetooth Bluetooth 5.0  
Adapter 5V / 3A (DC port) 5V / 3A IN GÖRNÜŞLER)
Ekran Karar 800 * 1280,10.1 寸 IPS LCD , 16: 10 800cd / ㎡ (1200 * 1920)
Ightagtylyk 350cd / ㎡ 1000cd / ㎡ (800 * 1280)
Duýgur paneli GT9110P, 5 bal degmek / Maks 10Point degmek
Corning Gorilla üçünji nesil
El bilen el degirmek, ellik degmek
Işjeň / passiw kondensator ruçkasy
Aýna aýna, gatylyk 7H AG + AF örtük , AR örtük

 

Android 13

Açyklyk: “Android” ulanyjylara has şahsylaşdyrylan we aýratynlaşdyrylan aýratynlyklar we tejribe bermek üçin operasiýa ulgamyny erkin özleşdirmäge we üýtgetmäge mümkinçilik berýän açyk çeşme platformasydyr.

Dürli programmalar: “Google Play” dükanynda sosial media, oýunlar, güýmenje, ofis gurallary we başgalar ýaly dürli ulanyjy isleglerini kanagatlandyrýan millionlarça programma bar.

Platformanyň biri-birine gabat gelmegi: “Android OS” jübi telefonlary, planşetler, telewizorlar we akylly sagatlar ýaly köp sanly enjam bilen utgaşýar, ulanyjylara maglumatlary aňsat sinhronlamaga we paýlaşmaga mümkinçilik berýär.

Güýçli duýduryş ulgamy: “Android” çeýe we özleşdirilip bilinýän habar beriş ulgamyny üpjün edýär, bu ulanyjylara möhüm maglumatlary sypdyrmazlygy üpjün edip, habarnamalary zerurlyklaryna görä kabul etmäge, dolandyrmaga we jogap bermäge mümkinçilik berýär.

Köp ulanyjy goldawy: Android köp ulanyjy girişini goldaýar, şol bir enjamda birnäçe ulanyjy hasabyna, hersiniň şahsylaşdyrylan sazlamalary we goýmalary bar.

“Google Ecosystem”: “Android”, “Google Search”, “Gmail”, “Google Kartalar” we başgalar ýaly programmalary goşmak bilen, Google-yň ekosistemasy bilen berk birleşdirilip, ulanyjylara dürli internet hyzmatlaryna aňsatlyk bilen girmäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Haryt gurmak:

berk android planşeti (11)

Önümiň çözgüdi:

berk planşet kompýuter (12)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 10 dýuým berk Android 13 planşetÖlçeg çyzgysy10MG (11)

  Görnüş Standart Wariant
  Fiziki aýratynlyklar Ölçegi 275 * 179.2 * 21,8mm
  Reňk Gara Reňk düzüp bilersiňiz
  Platforma spes CPU MTK8781,2.0GHZ
  RAM 4GB 8 Gb
  ROM 64 Gb 128 Gb
  OS GMS bilen Android 10
  Batareýa 10000mAh , 3.8v litiý-ion batareýasy emo Aýyrylýan ,
  çydamlylyk 8h (1080P Wideo + LCD
  50% ýagtylyk)
  Görkeziji 1 : kuwwat ≤10%, gyzyl çyra ýakylýar.Adapter salnanda, gyzyl çyra zarýad bermek üçin hemişelik bolýar
  2: 10% kuwwat ≤90%, adapteriň gyzyl çyrasyny zarýad bermäge 3 goýuň: güýç> 90%, adapteriň ýaşyl çyrasyny zarýad bermäge dakyň
  Kamera Öň kamera : 5MP ,
  Awto bilen arka kamera : 13MP
  Üns beriň
  Elçyra
  2G / 3G / 4G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8
  TD-SCDMA: B38 / B39 / B40 / B41
  CDMA2000 LTE-FDD:
  B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28A /
  LTE-TDD: B38 / B39 / B40 / B41
  Locationerleşýän ýeri GPS 、 Bei Dou , Galileo 、 GLONASS Opsiýa U-BLOX M8N 、
  WIFI WIFI 802.11 (a / b / g / n / ac)
  2.4G + 5.8G
  Bluetooth Bluetooth 5.0
  Adapter 5V / 3A (DC port) 5V / 3A IN GÖRNÜŞLER)
  Ekran Karar 800 * 1280,10.1 寸 IPS LCD , 16: 10 800cd / ㎡ (1200 * 1920)
  Ightagtylyk 350cd / ㎡ 1000cd / ㎡ (800 * 1280)
  Duýgur paneli GT9110P, 5 bal degmek / Maks 10Point degmek
  Corning Gorilla üçünji nesil
  El bilen el degirmek, ellik degmek
  Işjeň / passiw kondensator ruçkasy
  Aýna aýna, gatylyk 7H AG + AF örtük , AR örtük
  Açar Kuwwat *1
  Ses * 2 , Vol + , Vol-
  Öz-özüňi kesgitlemek * 2 , P-açar 、 F-açar
  Ses Spiker * 2 , 1.2W / 8Ω , IP67 Suw geçirme ;
  Alyjy * 1 , IP67 Suw geçirme
  MIC * 2 , MIC , IP67 Suw geçirme
  Port USB1 * 1 , Type-C USB2.0 OTG goldawy
  USB2 * 1 , Type-A USB2.0
  Ethernet * 1 , RJ45 , 100Mbit / sek
  DC * 1 , DC 5V / 3A,
  HDMI * 1 ini Mini HDMI
  Nauşnik * 1,3.5mm Adaty nauşnik
  Pogo Pin * 1 ,, 1pin USB + zarýad bermek
  * 1, RJ45
  SIM * 1 , Adaty mikro SIM ýeri
  TF * 1 , Maks goldaw 256GB
  Sensorlar G-datçik OK
  Gyro-sensor OK
  Kompas OK
  Lightagtylyk datçigi OK
  P-datçik OK
  Giňeldiş moduly NFC 13.56MHZ
  Goldaw: 14443A / 14443B / 15693
  HF RFID / 13.56MHZ
  Goldaw: 14443A / 14443B / 15693
  UHF RFID / PR9200 distance Aralygy oka : 1.5M-3M:
  Aralygy 2 : 5M-8M okaň
  ID / Standart 2-nji nesil
  Barmak yzy / 1: adaty senagat barmak yzy
  2: Jemgyýet howpsuzlygy ministrligi tarapyndan barmak yzyny tassyklamak
  3: FBI tassyklanan barmak yzy
  1D skaner / Zebra SE655
  2D Skaner / Zebra SE4710
  Ygtybarlylyk IP gorag derejesi IP67
  Synagy taşlaň 1.2M ement Sement pol
  Iş temperaturasy -10 ℃ ~ 50 ℃
  Saklaýyş temperaturasy -30 ℃ ~ 70 ℃
  Şahadatnama CE OK
  RHOS2.0 OK
  IEC62133 OK
  Howa we deňiz gözleg hasabaty OK
  IP67 OK
  GMS OK
  MSDS Ok
  UN38.3 Ok
  Aksesuar El gaýyş / Wariant
  Gurnalan ýaý / Wariant
  Garaşýan batareýa / Wariant
  Docking / Wariant
  Kabel görnüşi / Wariant
  OTG kabeli / Wariant
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň