21.5 dýuým

 • 21.5 ”Diwara gurlan senagat duýgur ekrany lcd monitor

  21.5 ”Diwara gurlan senagat duýgur ekrany lcd monitor

  • Ekrany: 21.5 dýuým
  • Karary: 1280 * 800
  • Reňk: 16.7M
  • Kontrast: 1000: 1
  • Burçy görmek: 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)

   

 • Gün şöhlesiniň okalýan monitory |Açyk ýokary ýagtylyk gözegçisi - KOMPT

  Gün şöhlesiniň okalýan monitory |Açyk ýokary ýagtylyk gözegçisi - KOMPT

  Ady: Gün şöhlesini okalýan monitor

  Ekranyň ululygy: 10.1inç

  Karary: 1280 * 800

  Ightagtylygy: 320 cd / m2

  Reňk: 16.7M

  Gatnaşyk: 1000: 1

  wizual burç: 80/80/80/80 (görnüşi.) (CR≥10)

  Ekranyň meýdany: 216.96 (W) × 135,6 (H) mm

 • Diwara gurlan senagat paneli, sensor ekrany kompýuter

  Diwara gurlan senagat paneli, sensor ekrany kompýuter

  COMPT senagat diwara gurlan sensor kompýuterinde isleg boýunça düzülip bilinýän uly 21.5 dýuým ekran bar.I7_10510U prosessor we 8 + 256G RAM bilen enjamlaşdyrylan we kuwwatly sensor, 1920 * 1080 durulyk we geçiriş giňligi basyş moduly bilen düzülen X86 arhitekturasyny kabul edýär.Daşky görnüşi dürli senagat gurşawy üçin amatly kümüş ýüz çarçuwadan we gara reňkden ýasalýar.Diwara gurlan dizaýny giňişligi tygşytlaýar we önümçilik gözegçiligi we gözegçilik ulgamlary üçin amatly edýär.

  9 ýyl bäri, akylly kompýuter pudagynda bir gezeklik özleşdirme çözgütleri bilen üpjün etdik we 2014-nji ýylda döredilenimizden bäri bütin dünýäde müňlerçe ajaýyp wakalary üstünlikli ýerine ýetirdik.

 • “Android Industrial Flat Panel Touch Screen Pc 21.5 Inch”

  “Android Industrial Flat Panel Touch Screen Pc 21.5 Inch”

  COMPT 21.5 dýuým android senagat tekiz paneli sensor paneli, “Android Industrial Touchscreen PC”, senagat awtomatizasiýasynda ygtybarlylyk we durnuklylyk islegini kanagatlandyrmaga gönükdirilen ösen tehnologiýa we dizaýn düşünjelerini kabul edip, senagat pudagy üçin döredilen ýokary öndürijilikli hasaplaýyş enjamydyr. ýol gözegçiligi.

  9 ýyl bäri, akylly kompýuter pudagynda bir gezeklik özleşdirme çözgütleri bilen üpjün etdik we 2014-nji ýylda döredilenimizden bäri bütin dünýäde müňlerçe ajaýyp wakalary üstünlikli ýerine ýetirdik.

 • Janköýersiz senagat öňi paneli kompýuter kompýuter Windows 10

  Janköýersiz senagat öňi paneli kompýuter kompýuter Windows 10

  COMPT-den “Fanless Industrial Front Touch Panel PC Computer Windows 10” ajaýyp öndürijilikli önüm bolup, senagat amaly programmalaryňyza täze tejribe getirer.

  “Fanless Industrial Front Panel Touch Panel PC”, ösen tehnologiýany ulanyp, senagat gurşawy üçin döredilen kompýuterdir.Baý aýratynlyklary we köp sanly amaly bolan Windows 10 operasiýa ulgamynda işleýär.

 • 21.5 dýuým J4125 Diwara gurlan senagat paneli kompýuter

  21.5 dýuým J4125 Diwara gurlan senagat paneli kompýuter

  COMPT-iň diwara gurlan senagat paneli kompýuter, ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy bilen kuwwatly senagat derejeli önüm.21.5 dýuým HD duýgur ekranly we J4125 prosessor bilen işleýän ulanyjylara has ýokary görüş tejribesi we iň ýokary hasaplaýyş güýji berýär.

 • 21.5 dýuým Senagat monitorlary 1920 * 1080 senagat duýgur ekranly ekran çözgüdi bilen duýgur ekranlara gözegçilik edýär

  21.5 dýuým Senagat monitorlary 1920 * 1080 senagat duýgur ekranly ekran çözgüdi bilen duýgur ekranlara gözegçilik edýär

  COMPT Senagat duýgur ekrany önümçilik prosesinde köp sanly amaly ýerine ýetirýär.
  IP derejeli duýgur ekran monitorlary ekrany tozan, suw we ýag ýaly hapalardan goraýar.
  Simsiz önümçilik displeýleri, ýerdäki işleriň howpsuzlygyny we netijeliligini ýokarlandyryp, islendik gurşawda maglumatlary hakyky wagtda görkezip biler.
  Güne okalýan displeýler suwa çydamly, şöhlelendiriji we ýokary ýagtylyk bolup, olary açyk howada açyk ýagtylykda ulanmaga mümkinçilik berýär.

 • OEM / ODM Tuochscreen Industrial Android Pc Doly Hd 2k / 2 Kamera / NFC

  OEM / ODM Tuochscreen Industrial Android Pc Doly Hd 2k / 2 Kamera / NFC

  GuangDong COMPT-iň senagat Android Pc, ak we gara reňkli, kuwwatly duýgur, köp CPU konfigurasiýasyny goldaýar: ýokary ýagtylyk ekrany bolan RK3399 3568 3588 3288, giň temperatura 9 ~ 36V, kart okaýjy moduly, dürbi kamera, skaner moduly, ýöriteleşdirilen aýna , 4G moduly we beýleki funksiýalar.

 • 21.5 ”I5-6300u diwara gurlan Senagat ekrany monitory bolan“ All-In-One Panel PC ”

  21.5 ”I5-6300u diwara gurlan Senagat ekrany monitory bolan“ All-In-One Panel PC ”

  COMPT 21.5 dýuým All-In-One Panel Pc, oturdylan displeý zerurlyklary üçin iň oňat çözgüt.Ösen tehnologiýa we ýumşak dizaýn bilen döredilen bu “All-In-One Panel Pc” ajaýyp öndürijiligi we köp taraplylygy hödürleýär.

  Resolutionokary çözgütli duýgur ekrany bolan ulanyjylar amaly programmalara aňsatlyk bilen baryp bilerler we displeý bilen synanyşyp bilerler.Duýgur ekran täsirli we çydamly, talap edilýän senagat şertlerinde-de takyk we rahat işlemegi üpjün edýär.

 • 21.5 dýuým J4125 duýgur kompýuter paneli, bir kompýuterde garşylykly duýgur ekranly

  21.5 dýuým J4125 duýgur kompýuter paneli, bir kompýuterde garşylykly duýgur ekranly

  21.5 ″ Touch oturdylan planşet bilen garşylykly sensor bilen tanyşdyrmak - kyn şertlerde ýokary öndürijilikli hasaplamagy talap edýän kärhanalar üçin ajaýyp çözgüt.Bu birmeňzeş senagat kompýuter, iş amallaryňyzy goldamak we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin ajaýyp hasaplaýyş güýjüni bermek bilen, agyr şertlere garşy durmak üçin döredildi.

  Önümçilik derejeli komponentleri we berk gurluşy bilen bu kompýuter agyr senagat ulanylyşynyň berkligine çydap biler.Çydamly we täsirli garşylykly duýgur ekran we ýokary öndürijilikli Intel prosessor bilen enjamlaşdyrylan kompýuter, agyr senagat şertlerinde ajaýyp öndürijiligi üpjün edýär.

  21.5 dýuýmlyk ýokary çözgütli displeý, möhüm maglumatlary we amaly çykyşlary aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýän açyk wizuallary üpjün edýär.Uly displeý meýdançasy, öndürijilere zyýan bermezden, köp adamly şemaly köpeldýär.