IP65 Açyk çarçuwa 10 inç 17.3 ″ Android senagat duýgur paneli PC

Gysga düşündiriş:

Ady: android senagat sensor paneli kompýuter

modelleri: CPT-173A-KBC1A01

CPU : 3288 (2G + 16G)

Ekranyň ölçegi 17,3 dýuým

Ekranyň çözgüdi 1920 * 1080

Uminagty 250 cd / m2

Reňk kwantiti 16.7M

Kontrast 800: 1

Görkeziş aralygy 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)

Ekranyň ölçegi 381.888 (W) × 214.812 (H) mm


Önümiň jikme-jigi

Enjam

Haryt bellikleri

“Android Industrial Panel”, senagat gurşawy üçin döredilen, “Android” operasion ulgamyny we senagat derejeli enjamlary birleşdirip, senagat amaly senarileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin döredilen ösen hasaplaýyş enjamydyr.Önümçilikde, logistika ýa-da ammar dolandyryşynda bolsun, Android Senagat Paneli öndürijiligi ýokarlandyrmak we önümçilik proseslerini optimizirlemek üçin amatlydyr.

 

Haryt aýratynlyklary:

 • Ruggedizasiýa: “Android Industrial Panel” senagat derejeli materiallardan ýasalyp, tozan, suw geçirmeýän, ýylylyga çydamly we yrgyldylara çydamly, agyr şertlerde durnukly işlemegi üpjün edýär.
 • Ösen Android OS: Iň täze “Android OS” bilen enjamlaşdyrylan, birnäçe amaly we tor birikmesini goldaýan güýçli öndürijilik we ulanyjy üçin amatly interfeýs üpjün edýär.
 • Birnäçe ululyk we konfigurasiýa opsiýalary: Dürli senagat ssenarileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin dürli ekran ululyklary, prosessor öndürijiligi we saklaýyş mümkinçilikleri ýaly birnäçe ululyk we konfigurasiýa opsiýalary bar.
 • Çeýe birikdiriş opsiýalary: Maglumat paýlaşmak we aragatnaşyk üçin beýleki enjamlar we ulgamlar bilen aňsat integrasiýa üçin Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth we USB birikdiriş opsiýalaryny goldaýar.
 • Özbaşdaklaşdyrma: Aýratyn datçikleri goşmak, interfeýsleri giňeltmek ýa-da belli bir senagat önümleriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ýaşaýyş jaý dizaýnyny düzmek ýaly müşderiniň isleglerine görä amala aşyrylyp bilner.

Önümleriň wideosy

Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Önüm aýratynlygy :

TheKOMPT 10 dýuým senagat paneliIP65 tozan we suwa garşylyk ýaly aýratynlyklary bolan açyk senagat paneli kompýuterdir.Onda “Açyk çarçuwanyň” dizaýny bar we 10.1 dýuým we 17,3 dýuým ululykdaky köp ölçegli özleşdirmegi goldaýar.RK3288 prosessor, 2 Gb RAM, 16 Gb ammar we Android 7.1 operasiýa ulgamy bilen enjamlaşdyrylan, ulanyjylara ajaýyp ulgam öndürijiligi we durnuklylygy üpjün edýär.Bu “Android Panel PC” -iň birnäçe möhüm artykmaçlygy bar.

Ilki bilen, tozana we suwa garşylyk üçin IP65 bahalandyrylýar, tozan, suw buglary we bölejikleriň eroziýasyna garşy durmak bilen, senagat şertlerinde uzak we durnukly işlemek üçin amatly bolýar.Ikinjiden, açyk çarçuwaly dizaýn önümiň özboluşlylygyny ýokarlandyrýar, dürli ulanyjylaryň ululygyna we daşky görnüşine bolan isleglerini kanagatlandyrýar we dürli önümçilik enjamlaryna we amaly ssenariýalaryna has gowy integrasiýa mümkinçiligini berýär.

Önümiň artykmaçlygy:

 • Senagat estetiki dizaýny
 • Düzgünli görnüş dizaýny
 • Garaşsyz gözleg we ösüş garaşsyz galyplaryň açylmagy
 • Durnuk öndürijilik we pes energiýa sarp etmek
 • Öňki panel suw geçirmeýän dizaýn
 • IP65 suw geçirmeýän standartyna çenli tekiz panel
 • GB2423 titremä garşy standart
 • Şokdan goraýan EVA materialy goşuldy
 • Kabineti oturtmak
 • 3mm oturdylan şkaf bilen berk birikdirildi
 • Doly ýapyk tozan geçirmeýän dizaýn
 • Fýuzeliň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryň
 • Alýumin garyndysy
 • Alýumin garyndysy örtükli guýma toplumlaýyn emele gelýär
 • EMC / EMI Päsgelçiliklere garşy standart Elektromagnit päsgelçilik
https://www.gdcompt.com/17-3-inch/
https://www.gdcompt.com/17-3-inch/

Mundan başga-da, 10 dýuýmlyk senagat paneli pc 7.1 operasiýa ulgamy ulanyjylara has içgin we dostlukly iş interfeýsi bilen üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde dürli ulanyjylaryň aýratyn isleglerini kanagatlandyrmak üçin güýçli göwrümli programma üpjünçiligini goldaýar.10 dýuýmlyk senagat paneli kompýuter, dürli önümçilik amaly senarisi üçin amatly.Akylly önümçilik pudagynda akylly önümçilik liniýasynda senagat gözegçilik paneli hökmünde ulanylyp bilner we durnukly ulgam öndürijiligi we köp sensorly ekrany arkaly akylly önümçilik prosesine gözegçilik we gözegçiligi amala aşyryp biler.

Önümiň parametrleri:

Parametre degiň Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Netijeli duýgurlyk güýji 45g
Aýna görnüşi Himiki taýdan güýçlendirilen der
Inagtylyk > 85%

 

Interfeýsler Esasy model RK3288
DC Port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
DC Port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin
HDMI 1 * HDMI
USB-OTG 1 * mikro
USB-HOST 2 * USB2.0
RJ45 Ethernet 1 * 10M / 100M Öz-özüne uýgunlaşýan efir
SD / TF 1 * TF maglumat saklaýyş, iň ýokary 128G
Nauşnik dakmak 1 * 3,5 mm standart
Seriýa-interfeýs RS232 1 * COM
Seriýa-interfeýs RS422 Çalyşmak mümkin
Seriýa-interfeýs RS485 Çalyşmak mümkin
SIM karta SIM kartanyň standart interfeýsleri, özleşdirme mümkinçiligi bar
Parametr Material Öňki ýer çarçuwasy üçin gum partlaýan kislorodly alýumin önümi
Reňk Gara
Kuwwatly adapter AC 100-240V 50 / 60Hz CCC şahadatnamasy 、 CE şahadatnamasy
Kuwwatyň ýaýramagy ≤10W
Kuwwatly çykyş DC12V / 5A
Beýleki parametrler Yzky yşyk ömri 50000s
Temperatura Işlemek : -10 ° ~ 60 ° ; ammar-20 ° ~ 70 °
Gurmak tertibi Içine oturdylan gysga / diwar asylýan / iş stoly söýgüli ýaý / bukulýan esas / kantilýwer görnüşi
Kepillik Computerhli kompýuter 1 ýylda hyzmat etmek üçin mugt
Bejeriş şertleri Üç kepillik: 1 kepillik abatlamak, 2 kepillik çalyşmak, 3 kepillik satuw girdejisi. Saklamak üçin poçta
Gaplamak sanawy NW 4.5KG
Önümiň ululygy cl gysgyçly ýaýda däl) 454 * 294 * 61mm
Içerki trepanning aralygy 436 * 276mm
Kartonyň ululygy 539 * 379 * 125mm
Kuwwatly adapter Satyn almak üçin elýeterli
Elektrik liniýasy Satyn almak üçin elýeterli
Gurmak üçin bölekler Içine oturdylan gysga * 4 , PM4x30 nurbat * 4

 

 

Önümiň artykmaçlygy:

Senagat awtomatizasiýasy

Senagat Android planşetleri awtomatlaşdyryş pudagynda ulanmak üçin giňden ösdürilipdir.Awtomatlaşdyryş ulgamlaryna gözegçilik etmek we gözegçilik etmek, öndürijiligi ýokarlandyrmak, amaly amallary tertipleşdirmek we has içgin, çeýe we amatly ulanyjy interfeýsini üpjün etmek üçin giňden ulanylýar.

https://www.gdcompt.com/solution/
https://www.gdcompt.com/solutions/

Aerokosmos

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerleri, akylly kitaphanalar we beýleki pudaklarda we ýerlerde giňden ulanylýar.

Täze energiýa

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerleri, akylly kitaphanalar we beýleki pudaklarda we ýerlerde giňden ulanylýar.

https://www.gdcompt.com/solutions/
https://www.gdcompt.com/solutions/

Elektrik

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerleri, akylly kitaphanalar we beýleki pudaklarda we ýerlerde giňden ulanylýar.

Onuň tozan we suw geçirmeýän aýratynlyklary, awtoulag öndürmek, mehaniki enjamlar we beýleki pudaklar ýaly agyr tozan we ýokary çyglylyk bilen ussahananyň iş şertlerinde ulanylmagyny ygtybarly we ygtybarly edýär.Mundan başga-da, ammar we logistika pudagynda 10 dýuýmlyk senagat paneli hem ulanylyp bilner.Managementük dolandyryşynda, inwentar dolandyryşynda we beýleki baglanyşyklarda, skaner ýaraglary we beýleki daşarky enjamlar bilen baglanyşyk arkaly, netijeli maglumat ýygnamak we gaýtadan işlemek, ammar we logistika pudagynda işleriň netijeliligini ýokarlandyrmak we el bilen edilýän ýalňyşlyklary azaltmak.
Gysgaça aýtsak, IP65 tozan we suw geçirmeýän, Açyk çarçuwaly dizaýn, köp ölçegli özleşdirme, durnuklylyk we açyk operasiýa ulgamy we senagat awtomatizasiýasy, akylly önümçilik, ammar we logistika we beýleki senariler bilen 10 dýuým senagat paneli kompýuter has akylly, täsirli we ygtybarly iş tejribesini getirmek üçin ulanyjylar.

Haryt aýratynlyklary:

 1. Önümçilik prosesine gözegçilik we gözegçilik:“Android Industrial Panel Pc” önümçilik prosesine gözegçilik etmek we gözegçilik etmek, önümçilik netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak üçin önümçilik maglumatlarynyň hakyky wagtda görkezilmegi we duýduryş maglumatlary.
 2. Ammar dolandyryşy:Harytlary yzarlamak, inwentar dolandyryş we ammarlarda sargytlary gaýtadan işlemek, real wagt yzarlamak we logistika maglumatlaryny dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.
 3. Enjamlara gözegçilik we hyzmat:Zawod enjamlarynyň işleýiş ýagdaýyna gözegçilik etmek we goldamak, enjamlaryň näsazlygynyň we iş wagtynyň öňüni almak we önümçilik ýitgilerini azaltmak üçin ulanylyp bilner.
 4. Akylly önümçilik we awtomatlaşdyryş:Önümçilik liniýalaryna akylly önümçiligi we awtomatlaşdyryş gözegçiligini amala aşyrmak üçin senagat robotlary we awtomatlaşdyryş enjamlary bilen birleşdirilip bilner.

 

“Android Industrial Panel Pc” -ni COMPT (senagat kompýuterleriniň professional üpjün edijisi.) Bilen satyn alyp bilersiňiz, COMPT önümiň hilini we satuwdan soňky hyzmatyny kepillendirýän dünýädäki satuw we tehniki goldaw hyzmatlaryny hödürleýär.Sitata alyp, resmi web sahypasy, onlaýn dükan ýa-da satuw wekilleri bilen habarlaşyp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Esasy model RK3288 RK3399 RK3568 RK3588
  CPU RK3288 Cortex-A17 dört ýadroly 1.8 GGs RK3399 Cortex-A72 dört ýadroly + Cortex-A53 dört ýadroly 1.8HZ RK3568 Cortex-A53 dört ýadroly 2GHz RK3588 Cortex-A76 dört ýadroly + Cortex-A55 dört ýadroly 2.4GHz
  GPU Mali-T764 dört ýadroly Mali-T860 dört ýadroly GC6110 dört ýadroly Mali-G610 MC4
  Oryat 2G 4G 2G (4G / 8G / 16G / 32G) 8G (16G / 32G çalyşmagy elýeterli)
  Gaty disk 16G 32G 16G (iň ýokary 128G çalyşmak mümkin) 64G (iň ýokary 128G çalyşmak available
  Ulgamy işlediň Android 7.1 Android 7.1 Android 11 Android 12
  3G moduly çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin
  4G moduly çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin
  WIFI 2.4G 5G 2.4G 5G
  Bluetooth BT4.0 BT4.0 BT4.2 BT5.0
  GPS çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin
  MIC çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin çalyşmak mümkin
  RTC Goldaw Goldaw Goldaw Goldaw
  Tor arkaly oýanmak Goldaw Goldaw Goldaw Goldaw
  Başlamak we ýapmak Goldaw Goldaw Goldaw Goldaw
  Ulgamy täzelemek Apparat TF / USB täzelenmesini goldaýar Apparat TF / USB täzelenmesini goldaýar Apparat TF / USB täzelenmesini goldaýar Apparat TF / USB täzelenmesini goldaýar
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň