Habarlar

 • “Wall Mount PC” monitorynyň tükeniksiz mümkinçiliklerini öwreniň

  “Wall Mount PC” monitorynyň tükeniksiz mümkinçiliklerini öwreniň

  Häzirki zaman iş stilleriniň ösmegi bilen, netijeli we amatly iş ýerlerine zerurlyk hem artýar.Bu fonda, “Wall Mount PC Monitor” özboluşly artykmaçlyklary sebäpli has köp ofis we öý ulanyjylarynyň ileri tutýan saýlawyna öwrülýär.Elbetde senagat üçin hem amatly ...
  Koprak oka
 • Diwarda kompýuter monitoryny gurup bilersiňizmi?

  Diwarda kompýuter monitoryny gurup bilersiňizmi?

  Jogap hawa, elbetde edip bilersiňiz.Dürli ulanylyş ssenarilerine görä kesgitlenip bilinjek dürli gurnama wariantlary bar.1. Öý gurşawyHome Office: Öý ofis gurşawynda monitory diwara dakmak iş stolunyň ýerini tygşytlap we n üpjün edip biler ...
  Koprak oka
 • Senagat kompýuterini nädip sazlamaly?

  Senagat kompýuterini nädip sazlamaly?

  Aýratyn meseleleri çözmek üçin senagat gurşawynda kompýuter ulanmaly bolanyňyzda, ygtybarly we işleýän senagat kompýuterini düzmek zerur.Senagat kompýuterini sazlamak (IPC), enjamyň amaly ssenariýleri, işleýşi nukdaýnazaryndan aýratyn zerurlyklaryny göz öňünde tutýan amaldyr ...
  Koprak oka
 • senagat kompýuter näme?

  senagat kompýuter näme?

  1.SIA senagat kompýuter näme? SIA senagat kompýuter “Ulgam integrasiýa enjamy” senagat kompýuterini aňladýar, senagat kompýuter senagat gözegçiligi kompýuteridir ýa-da senagat şahsy kompýuter, bular senagat gurşawy üçin döredilen berk kompýuterler.Olar berk materiallar bilen gurlup, köplenç du ...
  Koprak oka
 • Senagat kompýuterini nädip saýlamaly?

  Senagat kompýuterini nädip saýlamaly?

  Önümçilik gurşawynda bolsaňyz we senagat kompýuterini saýlamaga taýyn bolsaňyz, köp wariant we karar bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz.Senagat kompýuterleriniň senagatda ulanylyşynyň köpelmegi sebäpli, ýöne zerurlyklaryňyza dogry saýlamak hakda oýlanmak üçin wagt gerek. Indiki makalada COMPT ho ...
  Koprak oka
 • ip65 reýtingi ip ip66 suw geçirmeýän manysy näme?

  ip65 reýtingi ip ip66 suw geçirmeýän manysy näme?

  Iň oňat IP65 bahaly planşet tapjak bolanyňyzda.Ilkinji soragyňyz bolup biler - ip65 reýtingi näme?ip66 suw geçirmeýän diýmek näme?IP65 reýtingi elektrik enjamlary üçin goragyň möhüm nyşanydyr we elektrik gurşawynyň bardygyny görkezýän halkara standartdyr ...
  Koprak oka
 • Senagat duýgur paneli kompýuteriň interfeýsleri haýsylar?

  Senagat duýgur paneli kompýuteriň interfeýsleri haýsylar?

  Senagat duýgur paneli kompýuter, adatça daşarky enjamlary birikdirmek ýa-da dürli funksiýalary amala aşyrmak üçin ulanyp boljak dürli interfeýslere eýe.Dürli önümçilik goşundylarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin giň interfeýsler bar.Aşakda umumy senagat duýgur paneli p ...
  Koprak oka
 • KOMPT: Senagat duýgur ekranynda 10 ýyllyk ajaýyplyk

  KOMPT: Senagat duýgur ekranynda 10 ýyllyk ajaýyplyk

  COMPT 10 ýyllyk gözleg we önümçilik tejribesi bolan senagat displeýlerini öndüriji.100-den gowrak işgäri we 30 inersener we 100-den gowrak şahadatnamasy bolan ISO9001 kepillendirilen önümçilik zawodymyz bar.Professional senagat monitory öndüriji hökmünde biz üpjün etmäge borçlanýarys ...
  Koprak oka
 • Senagat duýgur ekran monitory: COMPT-den öňdebaryjy tehnologiýa we berk hil gözegçiligi

  Senagat duýgur ekran monitory: COMPT-den öňdebaryjy tehnologiýa we berk hil gözegçiligi

  Uzak wagt bäri köp sanly marka müşderileri üçin OEM we ODM hyzmatlaryny hödürleýän bir kompaniýa hökmünde, COMPT güýçli R&D topary, akylly önümçilik liniýalary we berk gözegçilik agzalary bilen tehnologiki taýdan öňdebaryjy ODM zawodyna öwrüldi.10-dan gowrak tejribeli enginiň tagallasy bilen ...
  Koprak oka
 • Müşderiler, sahypa girenimizden soň önümçilik paneli kompýuter önümlerimizden gaty kanagatlanýarlar

  Müşderiler, sahypa girenimizden soň önümçilik paneli kompýuter önümlerimizden gaty kanagatlanýarlar

  COMPT, senagat paneli kompýuter önümlerinde ýöriteleşen bir kompaniýa hökmünde, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elmydama ýokary hilli önümleri we ajaýyp hyzmatlary bermäge borçlanýarys.Recentlyaňy-ýakynda, kärdeşlerimize sahypa girmek üçin daşary ýurtly bir topar müşderini garşylamak mertebesine eýe ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/9