7 dýuým oturdylan Capacitive Touch Android-iň hemme kompýuterleri

Gysga düşündiriş:

 • 7 dýuým sygymly duýgur ekran
 • Içerki gurnama (islege görä)
 • Karary 1024 * 768
 • RK3568
 • 2G + 16G
 • 1 * RS485
 • Zolak giňligi basyşy

Önümiň jikme-jigi

Parametr

Haryt bellikleri

Panel kompýuterleriniň wideo ekrany :

Senagat oturdylan kompýuterleriň aýratynlyklary :

Bu gün men sizi COMPT-iň ýöriteleşdirilen stili - oturdylan senagat “Android” -iň hemmesi bilen tanyşdyraryn.7 dýuýmlyk “Android” enjamy, kuwwatly duýgur ekran bilen enjamlaşdyrylan, ýagty temperatura displeýini goldaýan we aýdyň wizual effektleri görkezýän 1024 * 768 durulykda gara daşky dizaýny görkezýär.Içerki önümçilik “Android” -iň hemmesi, ajaýyp öndürijiligi üpjün edýän güýçli RK3568-2G + 16G prosessor bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, amatly maglumatlary geçirmek we aragatnaşyk üçin RS485 interfeýsi bilen enjamlaşdyrylandyr.Dürli sebitleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin önümlerimiz Europeanewropanyň 4G torlaryny goldaýar we has çalt we durnukly tor birikmelerini üpjün edip biler.

android hemmesini bir kompýuterde 1
android hemmesi bir kompýuterde 3

Şeýle hem önümleri aýratyn zerurlyklaryňyza has laýyk edip, dürli zerurlyklary we konfigurasiýalary öz islegleriňize görä düzmek üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.Senagat awtomatizasiýasynda, akylly enjamlary dolandyrmakda, täjirçilik displeýinde ýa-da beýleki ugurlarda ulanýarsyňmy, içerki senagat “Android” -iň bir enjamy size ygtybarly çözgütler berip biler.

Içerde ýa-da açyk howada bolsun, dürli çylşyrymly şertlere uýgunlaşyp, durnukly işlemegi dowam etdirip biler.

android hemmesi bir kompýuterde 5
android hemmesini bir kompýuter 6-da

Enjamlary konfigurasiýa maglumatlary:

Ady Android senagat paneli kompýuter  
Ekran Ekranyň ululygy 7 dýuým
Ekranyň çözgüdi 1024 * 600
Uminagty 350 cd / m2
Reňk kwantiti 16.7M
Kontrast 1000: 1
Görkeziş aralygy 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)
Parametre degiň Reaksiýanyň görnüşi Potensial degmek
Ömürboýy > 50 million gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Netijeli duýgurlyk güýji 45g
Aýna görnüşi Himiki taýdan güýçlendirilen der
Inagtylyk > 85%
Enjam Esasy model RK3568
CPU Dört ýadroly Cortex-A55 2.0GHz çenli
GPU Mali-G52 GPU
Oryat 2G
Gaty disk 16G
Ulgamy işlediň Android 11
3G moduly islege bagly
4G moduly Goşulýar
WIFI 2.4G
Bluetooth BT4.2
GPS islege bagly
MIC islege bagly
RTC Goldaw
Zolakda oýan Goldaw
Hasaplaýjy Goldaw
Ulgamy täzelemek Apparat TF / USB täzelenmesini goldaýar
Interfeýsler Esasy model RK3568
DC Port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
DC Port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm feniks 3 pin INCLUDE
HDMI 1 * HDMI
USB-OTG 1 * USB3.0
USB-HOST 1 * USB2.0
RJ45 Ethernet 1 * 10M / 100M / 1000M Öz-özüne uýgunlaşýan efir
SD / TF 1 * TF maglumat saklaýyş, iň ýokary 128G
Nauşnik dakmak 1 * 3,5 mm standart
Seriýa-interfeýs RS232 0 * COM
Seriýa-interfeýs RS422 islege bagly
Seriýa-interfeýs RS485 1 * RS485
SIM karta SIM karta ýeri

 

Senagat içindäki çözgüt:

https://www.gdcompt.com/solution/
AGV Forklift çözgütlerinde senagat kompýuter
Cnc enjamynda Solutionr android paneli cp
3
Akylly transport çözgütlerinde senagat kompýuterleri
Akylly howpsuzlyk çözgütlerinde senagat kompýuterleri
2
“Smart Home Robotics” -iň önümçilik “Android All-in-One” çözgüdi
https://www.gdcompt.com/solution/smart-ag Agriculture-solution/
senagat kompýuter Agyr senagat enjamlarynyň çözgüdi
1
Keselhananyň öz-özüne hyzmat gözleg we töleg enjamlary

Içerki senagat Android “all-in-one” maşynlary dürli ugurlarda giňden ulanylýar we aşakdakylar umumy ulanylýan senariýalar:

1. Senagat awtomatizasiýasy: Içerki önümçilik “Android” -iň içindäki enjam, önümçiligiň netijeliligini we awtomatlaşdyryş derejesini ýokarlandyrmak, enjamlaryň hakyky ýagdaýyna gözegçilik etmek we gözegçilik etmek üçin senagat dolandyryş ulgamlarynda ulanylyp bilner.

2. Akylly enjamlara gözegçilik: Içerki “Android” -iň içindäki bir maşyn, akylly öýler we akylly awtoulag duralgasy ýaly akylly enjamlara birikdirilip bilner we duýgur ekran interfeýsleri arkaly dürli enjamlaryň işleýşine we gözegçiligine gözegçilik edip biler.

3. Täjirçilik displeýi: Müşderileri özüne çekmek we has gowy ulanyjy tejribe bermek üçin, içerki “Android” -iň içindäki enjamlary täjirçilik displeýi, önüm maglumatlary, mahabat, nawigasiýa we ş.m. görkezmek üçin terminal enjamlary hökmünde ulanyp bolýar.

4. Ulag: Içerki mahabat, nawigasiýa we ýolagçy maglumatlaryny görkezmek üçin, oturdylan senagat “Android” -iň hemmesini öz içine alýan awtoulaglar, awtobuslar, taksiler we ş.m. ulag ulaglaryna ýerleşdirilip bilner.

5. Lukmançylyk enjamlary: Içerki “Android” -iň içindäki enjam, ulanyjy interfeýsi, maglumatlary görkezmek we uzakdan gözegçilik ýaly funksiýalary üpjün edip, lukmançylyk gurallary, şepagat uýalary we ş.m. ýaly lukmançylyk enjamlary üçin ulanylyp bilner.

6. Maliýe ugry: Içerki “Android” -iň hemmesini öz-özüne hyzmat edýän banklar we töleg terminallary ýaly maliýe enjamlary üçin amatly hyzmat we amal amallaryny üpjün edip biler.

Gysgaça aýtsak, oturdylan senagat “Android” -iň içindäki enjamlaryň köpüsi amaly meýdanlara eýedir we durnuklylygy we ýokary derejede düzülen aýratynlyklary ony dürli pudaklar üçin ideal saýlamaga öwürýär.

Içerki önümçilik “Android” -iň hemmesi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, size has jikme-jik maglumat bermäge şatdyrys.Satuw toparymyz bilen habarlaşyp, önümimizi saýlanyňyz üçin sag boluň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ady Android senagat paneli kompýuter
  Ekran Ekranyň ululygy 7 dýuým
  Ekranyň çözgüdi 1024 * 600
  Uminagty 350 cd / m2
  Reňk kwantiti 16.7M
  Kontrast 1000: 1
  Görkeziş aralygy 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)
  Parametre degiň Reaksiýanyň görnüşi Potensial degmek
  Ömürboýy > 50 million gezek
  Faceerüsti gatylyk > 7H
  Netijeli duýgurlyk güýji 45g
  Aýna görnüşi Himiki taýdan güýçlendirilen der
  Inagtylyk > 85%
  Enjam Esasy model RK3568
  CPU Dört ýadroly Cortex-A55 2.0GHz çenli
  GPU Mali-G52 GPU
  Oryat 2G
  Gaty disk 16G
  Ulgamy işlediň Android 11
  3G moduly islege bagly
  4G moduly Goşulýar
  WIFI 2.4G
  Bluetooth BT4.2
  GPS islege bagly
  MIC islege bagly
  RTC Goldaw
  Zolakda oýan Goldaw
  Hasaplaýjy Goldaw
  Ulgamy täzelemek Apparat TF / USB täzelenmesini goldaýar
  Interfeýsler Esasy model RK3568
  DC Port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
  DC Port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm feniks 3 pin INCLUDE
  HDMI 1 * HDMI
  USB-OTG 1 * USB3.0
  USB-HOST 1 * USB2.0
  RJ45 Ethernet 1 * 10M / 100M / 1000M Öz-özüne uýgunlaşýan efir
  SD / TF 1 * TF maglumat saklaýyş, iň ýokary 128G
  Nauşnik dakmak 1 * 3,5 mm standart
  Seriýa-interfeýs RS232 0 * COM
  Seriýa-interfeýs RS422 islege bagly
  Seriýa-interfeýs RS485 1 * RS485
  SIM karta SIM karta ýeri
  Parametr Material Öňki ýer çarçuwasy üçin gum partlaýan kislorodly alýumin önümi
  Reňk Gara
  Kuwwatly adapter AC 100-240V 50 / 60Hz CCC şahadatnamasy 、 CE şahadatnamasy
  Kuwwatyň ýaýramagy ≤10W
  Kuwwatly çykyş DC12V / 5A
  Beýleki parametrler Yzky yşyk ömri 50000s
  Temperatura Işlemek : -10 ° ~ 60 ° orage Saklamak-20 ° ~ 70 °
  Gurmak tertibi Içine oturdylan gysga görnüş
  Kepillik 1 ýyl
  Gaplamak sanawy NW 1.7KG
  Kuwwatly adapter Meýletin
  Elektrik liniýasy islege bagly
  Gurmak üçin bölekler Içine oturdylan gysga * 4 , PM4x30 nurbat * 4
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň