15,6 dýuýmlyk senagat duýgur ekran monitory

Gysga düşündiriş:

senagat monitory

15,6 dýuým

Içerki

Gara

Göwrümli duýgur ekran

1920 * 1080

RTD2281


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Bu wideo görkezýärsenagat monitory360 dereje.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Parametr maglumatlary:

TheKOMPTSenagat duýgur ekrany Monitor, senagat gurşawy üçin döredilen, dürli önümçilik amaly ssenarilerine laýyk gelýän ýokary özleşdirilip bilinýän aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylan iň häzirki zaman enjamdyr.15,6 dýuýmlyk senagat duýgur ekran monitorynda ösen içerki tehnologiýa we has professional görünmek üçin gara göwreli minimalistik dizaýn bar.Kuwwatly duýgur tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan ekran gaty duýgur we duýgur amal has rahat bolýar.

Senagat monitorlarymyzyň duýgur ekrany 1920 * 1080 durulykda we ýokary kesgitli ekrany üpjün etmek üçin RTD2281 çip bilen enjamlaşdyrylandyr.Diňe bu däl, senagat şertlerinde durnukly we ygtybarly işlemek, aşa temperatura, çyglylyk ýa-da yrgyldy şertlerinde-de ajaýyp öndürijiligi saklamak üçin güýçli päsgelçiliklere garşy ukyby bar.
Bu senagat monitorynyň duýgur ekranynyň özleşdirme aýratynlyklary, dürli senagat meýdanlarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda sazlanyp bilner.Onuň çeýe we dürli giriş we çykyş interfeýsleri we durnukly we ygtybarly öndürijiligi ony zawod awtomatizasiýasy, senagat dolandyryş ulgamlary, IoT enjamlary we beýleki ugurlar üçin iň gowy saýlamaga öwürýär.

Parametr:

Ady senagat monitory duýgur ekrany
Ekran Ekranyň ululygy 15 dýuým
Ekranyň çözgüdi 1024 * 768
Uminagty 350 cd / m2
Reňk kwantiti 16.7M
Kontrast 1000: 1
Görkeziş aralygy 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10)
Ölçegi görkeziň 304.128 (W) × 228.096 (H) mm
Duýgur parametr Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Netijeli duýgurlyk güýji 45g
Aýna görnüşi 50 milliondan gowrak gezek
Inagtylyk > 85%
Parametr Kuwwat beriji re modeimi 12V / 5A daşarky güýç adapteri / senagat interfeýsi
Kuwwat aýratynlyklary 100-240V , 50-60HZ
Imput naprýa .eniýesi 9-36V / 12V
Anti-statik Kontakt akymy 4KV-howa çykarylyşy 8KV (özleşdirmek elýeterli ≥16KV)
Iş derejesi ≤8W
Wibrasiýa subutnamasy GB242 standarty
Päsgelçilik EMC | EMI anti-elektromagnit päsgelçilik
Gorag Öň paneli IP65 tozan geçirmeýän suw geçirmeýän
Gabygyň reňki Gara
Daşky gurşawyň temperaturasy <80%, Kondensasiýa gadagan
Iş temperaturasy Işlemek : -10 ° ~ 60 ° orage Saklamak : -20 ° ~ 70 °
Dil menýusy Hytaý dili 、 Iňlis 、 Gemman 、 Fransuz 、 Koreýçe 、 Ispan 、
Italiýa 、 Russiýa
Gurmak tertibi Içine oturdylan gysga / diwar asylýan / iş stoly söýgüli ýaý / bukulýan esas / kantilýwer görnüşi
Kepillik Computerhli kompýuter 1 ýylda hyzmat etmek üçin mugt
Bejeriş şertleri Üç kepillik: 1 kepillik abatlamak, 2 kepillik çalyşmak, 3 kepillik satuw girdejisi. Saklamak üçin poçta
I / O interfeýs parametri DC port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
DC port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniksi 3 pin
Duýgur funksiýa 1 * USB-B daşarky interfeýs
VGA 1 * VGA IN
HDMI 1 * HDMI IN
DVI 1 * DVI IN
PC AUDIO 1 * PC AUDIO
EARFON 1 * nauşnik

 

In Engineeringenerçilik ölçeg çyzgysy:

https://www.gdcompt.com/15-industrial-touch-screen-display-monitors-computer-pc-product/

Senagat gözegçiliginiň çözgütleri :

Wibrasiýa gurşawynda durnukly displeýleri üpjün etmek üçin senagat monitorlarymyz şoklara garşy durmak üçin döredildi.Ulag, deňiz, harby enjamlar we ş.m. ýaly programmalarda bolsun, önümlerimiz titremä we zarba garşy durup, durnukly ekrany saklamaga ukyplydyr.

Senagat monitorlarymyzyň ajaýyp berkligi we ýylylyk ýaýramagy üçin ýokary hilli alýumin garyndy materiallaryny ulanýarys.Bu diňe önümlerimize iş şertlerinde uzak wagtlap durnukly işlemäge mümkinçilik bermän, ekranyň içindäki elektron böleklerini hem netijeli goraýar.

Müşderimiz hökmünde, ýörite dizaýn hyzmatymyzdan lezzet alyp bilersiňiz.Aýratyn zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza görä aýratyn önümçilik görkeziş çözgütleri bilen üpjün edip bileris.Dizaýn, interfeýs opsiýalary ýa-da ýörite funksiýalaryň konfigurasiýasy bolsun, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Senagat monitorlarymyzy saýlasaňyz, ajaýyp displeý, çydamly hil, ygtybarly öndürijilik we satuwdan soňky hyzmatlaryň doly toplumyny alarsyňyz.Müşderilerimize iň oňat senagat görkeziş çözgütleri bilen üpjün etmegi, garaşýanlaryňyzdan ýokary bolmagy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň ygtybarly hyzmatdaşy bolmagy maksat edinýäris.Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da has giňişleýin maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Önümçilik dükany :

Wibrasiýa gurşawynda durnukly displeýleri üpjün etmek üçin senagat monitorlarymyz şoklara garşy durmak üçin döredildi.Ulag, deňiz, harby enjamlar we ş.m. ýaly programmalarda bolsun, önümlerimiz titremä we zarba garşy durup, durnukly ekrany saklamaga ukyplydyr.

Senagat monitorlarymyzyň ajaýyp berkligi we ýylylyk ýaýramagy üçin ýokary hilli alýumin garyndy materiallaryny ulanýarys.Bu diňe önümlerimize iş şertlerinde uzak wagtlap durnukly işlemäge mümkinçilik bermän, ekranyň içindäki elektron böleklerini hem netijeli goraýar.

Müşderimiz hökmünde, ýörite dizaýn hyzmatymyzdan lezzet alyp bilersiňiz.Aýratyn zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza görä aýratyn önümçilik görkeziş çözgütleri bilen üpjün edip bileris.Dizaýn, interfeýs opsiýalary ýa-da ýörite funksiýalaryň konfigurasiýasy bolsun, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Senagat monitorlarymyzy saýlasaňyz, ajaýyp displeý, çydamly hil, ygtybarly öndürijilik we satuwdan soňky hyzmatlaryň doly toplumyny alarsyňyz.Müşderilerimize iň oňat senagat görkeziş çözgütleri bilen üpjün etmegi, garaşýanlaryňyzdan ýokary bolmagy we uzak möhletleýin hyzmatdaşlygyň ygtybarly hyzmatdaşy bolmagy maksat edinýäris.Soraglaryňyz bar bolsa ýa-da has giňişleýin maglumat gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Aboveokardaky aýratynlyklary birleşdirip, senagat monitorynyň duýgur ekrany senagat önümçiligi we awtomatlaşdyryş gözegçiligi, öndürijiligi we ygtybarlylygy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp displeý çözgütleri bilen üpjün eder.Zawodyň polunda, akylly ammarda ýa-da beýleki önümçilik amaly ssenarilerinde bolsun, bu önüm müşderilere has ýokary netijelilik we has ygtybarly iş tejribesini getirer.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň