10.4 ″ Janköýersiz oturdylan senagat paneli duýgur ekran kompýuter

Gysga düşündiriş:

 • Ady: Senagat paneli duýgur ekran kompýuter
 • Ölçegi: 10,4 dýuým
 • CPU: J4125
 • Ekranyň çözgüdi: 1024 * 768
 • Oryat: 4G
 • Gaty disk: 64G

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

BuSenagat paneli duýgur ekran kompýuterpäsgelçiliklere garşy ajaýyp ukybyna eýe we daşarky päsgelçilikleriň täsirine düşmezden senagat şertlerinde durnukly işlemäge ukyply.Duýgur ekrany, senagat pudagynda duýgur işlemegiň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek ýokary duýgurlyk we takyklyk bilen ösen tehnologiýany kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde, agyr senagat şertlerinde durnukly hereket edip bilýän we enjamlaryň uzak wagtlap ygtybarly ulanylmagyny üpjün edip bilýän, suw geçirmeýän we tozan geçirmeýän.

Parametr maglumatlary:

KOMPT'Senagat paneli duýgur ekran kompýuter', oturdylan, diwara gurlan, iş stoly, kantilewer we ş.m. ýaly dürli gurnama talaplaryny kanagatlandyrmak üçin özbaşdak işlenip düzülen we öndürilen ýokary hilli senagat kompýuteridir.Dürli periferiýa enjamlaryna birikdirilip bilinýän dürli interfeýsleri we giňeltmeleri goldaýar: USB, DC, RJ45, ses interfeýsi, HDMI, CAN, RS485, GPIO we ş.m.

Bu senagat paneli kompýuter, senagat şertlerinde dürli amaly ssenariýalar üçin durnukly we ygtybarly öndürijilikli ösen tehnologiýany we dizaýny kabul edýär.Pes energiýa sarp edişini we pes sesini saklamak bilen, agyr senagat şertlerinde durnukly işlemäge mümkinçilik berýän fanatsyz dizaýny kabul edýär.Onuň berkidilen berkitmesi, senagat pudagyndaky dürli kynçylyklara garşy durmak we enjamyň uzak wagtlap durnukly işlemegini üpjün etmek üçin niýetlenendir.

Parametriň parametri:

Ekran Ekranyň ululygy 10,4 dýuým senagat paneli duýgur ekran kompýuter
Ekranyň çözgüdi 1024 * 768
Uminagty 350 cd / m2
Reňk kwantiti 16.7M
Kontrast 1000: 1
Görkeziş aralygy 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)
Ölçegi görkeziň 212.3 (w) × 159.5 (sag) mm
Duýgur parametr Reaksiýanyň görnüşi Elektrik kuwwatynyň reaksiýasy
Ömürboýy 50 milliondan gowrak gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Netijeli duýgurlyk güýji 45g
Aýna görnüşi Himiki taýdan güýçlendirilen der
Inagtylyk > 85%
Enjam Esasy model J4125
CPU Integrirlenen Intel®Celeron J4125 2.0GHz dört ýadroly
GPU Integrirlenen Intel®UHD Graphics 600 ýadro kartasy
Oryat 4G (iň ýokary 16GB)
Gaty disk 64G gaty döwlet diski (128G çalyşmagy elýeterli)
Ulgamy işlediň Bellenen Windows 10 (Windows 11 / Linux / Ubuntu çalyşmagy elýeterli)
Ses ALC888 / ALC662 6 kanal Hi-Fi ses gözegçiligi / MIC-in / Line-out goldaw
Tor Toplumlaýyn giga tor kartasy
Wifi Simsiz birikmegi goldaýan içerki wifi antenna
Interfeýsler DC Port 1 1 * DC12V / 5525 rozetka
DC Port 2 1 * DC9V-36V / 5.08mm foniks 4 pin
USB 2 * USB3.0,1 * USB 2.0
Seriýa-interfeýs RS232 0 * COM (täzelemäge ukyply)
Ethernet 2 * RJ45 giga ethernet
VGA 1 * VGA
HDMI 1 * HDMI OUT
WIFI 1 * WIFI antennasy
Bluetooth 1 * Bluetooch antennasy
Ses imput we çykyş 1 * nauşnik we MIC iki gezek

In Engineeringenerçilik ölçeg çyzgysy:

https://www.gdcompt.com/10-4-inch-j4125-industrial-all-in-one-touch-screen-panel-pc-product/

Önüm çözgütleri :

Senagat paneli duýgur ekrany kompýuter, dürli periferiýa enjamlaryny birikdirmek üçin önümçilik pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän baý giňelişe eýe.Dürli interfeýsleri we giňeltmeleri goldaýar we enjamlaryň arasynda maglumat alyş-çalşygyny we aragatnaşygyny gazanmak üçin dürli datçiklere, herekete getirijilere, dolandyryjylara we beýleki periferiýa enjamlaryna birikdirilip bilner.Şol bir wagtyň özünde, dürli gurnama usullaryny hem goldaýar, dürli gurnama gurşawlaryna we zerurlyklaryna çeýe uýgunlaşdyrylyp bilner.

çözgüdi gözegçilik etmek
Çözgütler
Çözgütler
https://www.gdcompt.com/solution/
Çözgütler
Çözgütler1
Çözgütler
Çözgütler
Önümçilikde AI

Önümiň artykmaçlygy:

 • Senagat estetiki dizaýny
 • Düzgünli görnüş dizaýny
 • Garaşsyz gözleg we ösüş garaşsyz galyplaryň açylmagy
 • Durnuk öndürijilik we pes energiýa sarp etmek
 • Öňki panel suw geçirmeýän dizaýn
 • IP65 suw geçirmeýän standartyna çenli tekiz panel
 • GB2423 titremä garşy standart
 • Şokdan goraýan EVA materialy goşuldy
 • Kabineti oturtmak
 • 3mm oturdylan şkaf bilen berk birikdirildi
 • Doly ýapyk tozan geçirmeýän dizaýn
 • Fýuzeliň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryň
 • Alýumin garyndysy
 • Alýumin garyndysy örtükli guýma toplumlaýyn emele gelýär
 • EMC / EMI Päsgelçiliklere garşy standart Elektromagnit päsgelçilik

Sözümiň ahyrynda, COMPT Industrial Panel Touch Screen PC, senagat pudagynda dürli amaly ssenariýler üçin ýokary öndürijilikli, durnukly we ygtybarly senagat kompýuteridir.Ösen senagat şertlerinde durnukly işläp bilýän we enjamlaryň uzak wagtlap ygtybarly ulanylmagyny üpjün edip biljek ösen tehnologiýa we dizaýn bar.Senagat awtomatizasiýasy, akylly önümçilik, zatlaryň interneti we ş.m. bolsun, COMPT Industrial Panel Touch Screen PC ajaýyp öndürijilik oýnap biler we ulanyjylara ýokary hilli tejribe berip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň