10 dýuým berkitilen planşet kompýuterleri Windows 10 el gaýyşly

Gysga düşündiriş:

COMPT-iň Windows 10 Rugged Planşeti, kyn şertlerde islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin döredildi.Bu 10 dýuýmlyk enjam, awtoulagyňyza ygtybarly gurnamaga mümkinçilik berýän awtoulag dakmagy bilen gelýär.El kemeriniň dizaýny agyr şertlerde amatly tutmagy üpjün edýär.Zarýad beriş nokady bilen, planşet stendde ýerleşdirilende aňsatlyk bilen zarýad alyp bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

10 inçli berk planşet kompýuterleri, Işledilende görkezilen programma üpjünçiligini awtomatiki açmak we işe girizmek ukyby bilen üznüksiz işlemegi başdan geçiriň.Işiňiz üçin professional keşbi döretmek üçin başlangyç prosesi özboluşly logotip bilen düzüň.
Planşetlerimiz UHF we HF tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylan, maglumatlary netijeli ele almak üçin uzak aralyga okamaga mümkinçilik berýär.Gurlan GPS ygtybarly nawigasiýa we ýerleşiş yzarlamasyny üpjün edýär.
Islän wagtyňyz, 4G birikmesi bolan islendik ýerde duruň we ýokary tizlikli internete giriň.Barmak yzy skaneri ygtybarly tassyklamany üpjün edýär we 1D we 2D ştrih-kod skanerleri çalt we takyk skanirlemäge mümkinçilik berýär.WiFi torlaryna aňsatlyk bilen birikdiriň we elmydama birikdiriň.

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Kuwwatly 10,000mAh batareýa, iş bilen meşgullanmak üçin bu planşete bil baglamaga mümkinçilik berýär.Logistika, meýdan hyzmaty ýa-da çydamly we ygtybarly planşet talap edýän islendik pudakda bolsaňyz, Windows 10 planşetimiz, iş islegleriňiz üçin köpugurly görnüşdir.

Çydamlylygy: Güýçli korpus we goragly berk planşet kompýuterleri, enjamyň uzak wagtlap durnukly işlemegini üpjün etmek üçin agyr şertlerde şok, yrgyldy, suw, tozan we temperatura üýtgemelerine çydap biler.
Ygtybarlylyk: Dürli planşet kompýuterleri gaty synagdan geçirilýär we ýokary derejede ygtybarly, dürli ekstremal şertlerde kadaly işlemäge ukyply we daşarky gurşawyň üýtgemegi sebäpli işlemez ýa-da zaýalanmaz.
Uýgunlaşma: Düzülen planşet kompýuterleri dürli daşarky interfeýslere we aragatnaşyk aýratynlyklaryna eýe bolup, logistika, meýdan gözlegleri, ammar dolandyryşy we ş.m. ýaly dürli pudaklaryň we amaly programmalaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin beýleki enjamlar bilen üznüksiz birleşmäge mümkinçilik berýär.
Ulanylyş aňsatlygy: Düwürtikli planşet kompýuterleri, adatça işlemek we öwrenmek aňsat bolan ýönekeý we duýgur interfeýsler bilen akylly operasiýa ulgamlaryny kabul edýärler.Şol bir wagtyň özünde, dürli ulanyjylaryň endiklerine we iş stiline uýgunlaşmak üçin duýgur ekran, klawiatura, ruçka we ş.m. ýaly dürli giriş usullaryny hödürleýär.
Howpsuzlyk: Düwürtikli planşetler, duýgur yzlaryň tanalmagy, akylly kartoçka okamak we ş.m. ýaly ösen howpsuzlyk aýratynlyklaryna eýedir, bu duýgur maglumatlaryň howpsuzlygyny gorap biler we rugsatsyz girmegiň we maglumatlaryň syzmagynyň öňüni alyp biler.
Uzak dowam edýän batareýanyň ömri: Düwürtikli planşetler, adatça uzak wagtlap ulanmak zerurlyklaryny kanagatlandyryp, birnäçe sagatlap ýa-da bir günläp dowam edip biljek ýokary kuwwatly batareýalar bilen enjamlaşdyrylandyr.
Umuman aýdanyňda, berk planşetler ulanyjylara öndürijilikli iş tejribesi we maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün etmek bilen, kyn şertlerde uly durnuklylygy we ygtybarlylygy görkezýär.Açyk meýdanda işlemek ýa-da ýöriteleşdirilen pudaklarda işlemek, iň oňat saýlaw.

Haryt görnüşi:

Windows 10 berk planşet

Önümiň parametri:

Görnüş Standart Wariant
Fiziki aýratynlyklar Ölçegi 275 * 179.2 * 21,8mm  
Reňk Gara we sary Reňk düzüp bilersiňiz
Platforma spes CPU Intel ® Celeron ® N5100 prosessor,
esasy ýygylygy: 1.1GHZ ~ 2.8GHZ
 
RAM 8 Gb  
ROM 128 Gb  
OS Windows 10 Baş sahypa / Pro / IOT
Batareýa 10000mAh, 3,8v ýokary woltly litiý batareýa, çykarylýan, 8s (1080P + 50% ýagtylyk)  
Çyra çyrasy *1  
Kamera Öň kamera : 5MP ,
Yzky kamera : 8MP
Awtofokus kamerasy
 
2G / 3G / 4G / LTE FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 ;
LTE TDD: B38 / B40 / B41 ;
WCDMA: B1 / B5 / B8 ;
GSM: B3 / B8
WIFI WIFI 802.11 (a / b / g / n / ac) 2.4G + 5.8G goşa zolakly WIFI  
Bluetooth Bluetooth 4.0  
GPS U-Blox M7N 5V / 3A IN GÖRNÜŞLER)
elektrik üpjünçiligi 5V / 3A (DC interfeýsi) 5V / 3A (nawigasiýa porty)
Ekran Karar 800 * 1280,0.1 dýuým IPS LCD, 16:10 portret ekrany 1000cd / ㎡ (800 * 1280)
Ightagtylyk 300cd / ㎡ 800cd / ㎡ (1200 * 1920)
Duýgur paneli 5/10 degmek El bilen el degirmek, ellik degmek
Aýna G + G gatylygy 7H AG ýalpyldawuk örtük, güýçlendirilen ýagtylyk örtügi
Açar Kuwwat *1  
Surnaý * 2, şahy 1.2W / 8Ω alýumin filmi,
IP67 suw geçirmeýän şah;
 
mikrofon * 1, analog MIC, IP67 suw geçirmeýän reýting  

 

Haryt gurmak:

Önümiň çözgüdi:

berk planşet kompýuter (12)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň