önüm_banner

Diwara gurlan paneli kompýuter monitory

 • Gurlan poe we sanly io goldawy bilen 7 ″ android diwar monta touch duýgur ekran paneli kompýuter

  Gurlan poe we sanly io goldawy bilen 7 ″ android diwar monta touch duýgur ekran paneli kompýuter

  Marka KOMPT
  Ady diwar gurnama paneli  
  Ekran Ekranyň ululygy 7 dýuým
  Karar 1024 * 600
  Ightagtylyk 350cd / m²
  Reňk 16.2M
  Gatnaşyk 500: 1
  wizual burç 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)
  Meýdany görkeziň 154.2144 (H) x85.92 (V)

   

 • 21.5 ”Diwara gurlan senagat duýgur ekrany lcd monitor

  21.5 ”Diwara gurlan senagat duýgur ekrany lcd monitor

  • Ekrany: 21.5 dýuým
  • Karary: 1280 * 800
  • Reňk: 16.7M
  • Kontrast: 1000: 1
  • Burçy görmek: 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10)

   

 • 13.3 Senagat önümçiligi pudagy üçin ähli kompýuterler

  13.3 Senagat önümçiligi pudagy üçin ähli kompýuterler

  13.3 dýuýmlyk birmeňzeş kompýuterlerimiz, tizligi we meseläni gaýtadan işlemegiň netijeliligini üpjün etmek üçin ýokary öndürijilikli prosessorlar we uly göwrümli ýat bilen enjamlaşdyrylandyr.Şol bir wagtyň özünde, maglumatlary we iş interfeýslerini görkezeniňizde aýdyň wizual tejribäňizi üpjün etmek üçin ýokary çözgütli displeý bilen enjamlaşdyrylandyr.Mundan başga-da, önümlerimiz dürli enjamlaryň we daşarky birikmeleriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin USB, HDMI, Ethernet we ş.m. ýaly birnäçe interfeýsleri üpjün edýär.

 • Gün şöhlesiniň okalýan monitory |Açyk ýokary ýagtylyk gözegçisi - KOMPT

  Gün şöhlesiniň okalýan monitory |Açyk ýokary ýagtylyk gözegçisi - KOMPT

  Ady: Gün şöhlesini okalýan monitor

  Ekranyň ululygy: 10.1inç

  Karary: 1280 * 800

  Ightagtylygy: 320 cd / m2

  Reňk: 16.7M

  Gatnaşyk: 1000: 1

  wizual burç: 80/80/80/80 (görnüşi.) (CR≥10)

  Ekranyň meýdany: 216.96 (W) × 135,6 (H) mm

 • Ekranyň çözgüdi 1280 * 1024 bilen 17 dýuým J4125 kompýuter senagaty

  Ekranyň çözgüdi 1280 * 1024 bilen 17 dýuým J4125 kompýuter senagaty

  Senagat awtomatlaşdyryş tehnologiýasynyň çalt ösmegi bilen, PC senagaty senagat gözegçiligi we gözegçilik üçin möhüm gurala öwrüldi.Olaryň aýratynlygy, agyr senagat şertleri üçin has amatly adaty kompýuter enjamlary esasynda üýtgedilmegi.Kompýuter senagaty ýokary gorag derejesine eýe, güýçli elektromagnit päsgelçilige we mehaniki zeperlere garşy durup biler we uzak möhletli durnukly işlemegiň aýratynlyklaryna eýe.

 • Senagat duýgur ekranly kompýuterler bilen 15 dýuým fanatsyz oturdylan senagat paneli kompýuterleri

  Senagat duýgur ekranly kompýuterler bilen 15 dýuým fanatsyz oturdylan senagat paneli kompýuterleri

  Janköýersiz oturdylan senagat paneli kompýuterleri, fanatsyz oturdylan senagat paneli HK.7 * 24 üznüksiz işlemegi we durnuklylygy, IP65 tozan we suw geçirmeýän, agyr şertlere uýgunlaşan, alýumin garyndysyndan ýasalan, çalt ýylylyk ýaýramagy we talaplara laýyklykda düzülen önümçilik gurşawy üçin amatlydyr.Adatça senagat awtomatlaşdyryş enjamlarynda, akylly önümçilikde, demir ýol gatnawynda, akylly şäherde we ş.m. ulanylýar.

 • 15,6 dýuým oturdylan senagat duýgur ekrany fanatsyz kompýuterler

  15,6 dýuým oturdylan senagat duýgur ekrany fanatsyz kompýuterler

  COMPT-iň täze önümi 15,6 dýuýmoturdylan senagatKompýuter senagat gurşawy üçin niýetlenendir. Durnuklylyk we ygtybarlylyk üçin ösen oturdylan tehnologiýany ulanýar.Kompýuter aňsat işlemek we dolandyrmak üçin duýgur ekran tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • Diwara gurlan senagat paneli, sensor ekrany kompýuter

  Diwara gurlan senagat paneli, sensor ekrany kompýuter

  COMPT senagat diwara gurlan sensor kompýuterinde isleg boýunça düzülip bilinýän uly 21.5 dýuým ekran bar.I7_10510U prosessor we 8 + 256G RAM bilen enjamlaşdyrylan we kuwwatly sensor, 1920 * 1080 durulyk we geçiriş giňligi basyş moduly bilen düzülen X86 arhitekturasyny kabul edýär.Daşky görnüşi dürli senagat gurşawy üçin amatly kümüş ýüz çarçuwadan we gara reňkden ýasalýar.Diwara gurlan dizaýny giňişligi tygşytlaýar we önümçilik gözegçiligi we gözegçilik ulgamlary üçin amatly edýär.

  9 ýyl bäri, akylly kompýuter pudagynda bir gezeklik özleşdirme çözgütleri bilen üpjün etdik we 2014-nji ýylda döredilenimizden bäri bütin dünýäde müňlerçe ajaýyp wakalary üstünlikli ýerine ýetirdik.

 • 23,6 dýuým j4125 j1900 fanatsyz diwara oturdylan ekran paneli hemmesi bir kompýuterde

  23,6 dýuým j4125 j1900 fanatsyz diwara oturdylan ekran paneli hemmesi bir kompýuterde

  COMPT 23,6 dýuým J1900 Jansyz diwara gurlan oturdylan ekran paneli All-In-One PC, bir ýumşak paketde güýji, amatlylygy we köp taraplylygy birleşdirýän ösen enjamdyr.Dürli pudaklar we amaly programmalar üçin döredilen bu ýokary öndürijilikli bir kompýuter, iş we şahsy zerurlyklary kanagatlandyrýar.

  Kuwwatly J1900 prosessor bilen enjamlaşdyrylan bu kompýuter, ajaýyp hasaplaýyş güýjüni berýär, şol bir wagtyň özünde janköýerliksiz dizaýny sebäpli ünsli dymýar.Bu hem öndürijiligiň hem-de energiýa sarp edilişiniň azalmagyny üpjün edýär.

  • 10.1 ″ -dan 23,6 ″ ekrana çenli,
  • Proýesirlenýän kuwwatly, garşylykly ýa-da degmezlik
  • IP65 öň paneli goramak
  • J4125, J1900, i3, i5, i7
 • 21.5 dýuým J4125 Diwara gurlan senagat paneli kompýuter

  21.5 dýuým J4125 Diwara gurlan senagat paneli kompýuter

  COMPT-iň diwara gurlan senagat paneli kompýuter, ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy bilen kuwwatly senagat derejeli önüm.21.5 dýuým HD duýgur ekranly we J4125 prosessor bilen işleýän ulanyjylara has ýokary görüş tejribesi we iň ýokary hasaplaýyş güýji berýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2