13.3 Inç açyk çarçuwaly IP65 duýgur ekrany Android senagat paneli PC

Gysga düşündiriş:

 • Ekrany: 13,3 dýuým
 • CPU: RK3568, dört ýadroly 64 bitli Cortex-A55, iň ýokary ýygylygy 2.0GHz(Täzelenip boljak RK3288 / RK3399 / RK3588…)
 • Karary: 1280 * 800
 • Ightagtylygy: 250cd / m²
 • Reňk: 16.7M
 • Kamera: Dürbi kamera
 • Şah: 4 Ω 3W * 2

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Önüm aýratynlygy :

“COMPT” markasy 9 ýyl bäri birmeňzeş kompýuterlerde ýöriteleşen kompaniýa bolup, täze goýlan gara reňkli önüm çykardykAndroid senagat paneli kompýuter.Bu önüm 1920 * 1080 durulykda kuwwatly duýgur ekrany, awtoulag ýagtylygyny sazlamak bilen ýokary ýagtylyk giň temperatura ekrany.Uly göwrümli 2G + 16G ýady, hakyky dürbü kamerasy we dürli önümçilik goşundylarynyň isleglerini kanagatlandyrmak üçin giňeldilen WIFI antennasy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Önümiň artykmaçlygy:

 

 • Bu “Android” senagat paneli kompýuterinde goşa 4Ω 3W gürleýjiler, metal wyklýuçatel we DC tok üpjünçiligi bilen enjamda gurlan giň woltly modul hem bar.Dürli agyr senagat şertlerinde durnukly işläp bilýän güýçli, durnukly we ygtybarly senagat gözegçilik enjamy.
 • Adaty senagat paneli kompýuterleri bilen deňeşdirilende, bu “Android” -iň hemme enjamy has çeýe operasiýa ulgamyna eýedir, bu diňe bir dürli Android programmalaryny goldamak bilen çäklenmän, ulanyjylara has amatly iş tejribesi berýän Windows, linux, ubuntu ulgamlaryny hem goldaýar. .Şol bir wagtyň özünde, has açyk we açyk ýagtylyk şertlerinde ulanmak zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek has ýokary çözgüdi we has ýokary ýagtylygy bar.
 • Mundan başga-da, bu “Android” senagat paneli kompýuterinde enjamyň gowşak signal gurşawynda hem tora durnukly birikdirilmegini üpjün edýän giňeldilen WIFI antennasy bar.Mundan başga-da, suraty tanamak we has takyk tanamak we gazanyp bilmek üçin dürbi kamera bilen enjamlaşdyrylan, şekil tanamak üçin ýokary talaplary bolan käbir senagat amaly ssenariýalary üçin örän amatly.

  Bu “Android” senagat paneli kompýuteriniň durnukly we ygtybarly işlemegini üpjün etmek üçin, enjamyň daşarky faktorlarynyň täsiriniň öňüni alyp biljek we üpjün edip biljek enjamyň içki bölegine gurlan metal wyklýuçateliň we giň woltly modulyň dizaýnyny kabul etdik. enjamyň durnuklylygy we ygtybarlylygy.Şol bir wagtyň özünde, DC elektrik üpjünçiligini ulanmagyň dizaýny, enjamlaryň durnuksyz naprýa .eniýe şertlerinde-de kadaly işlemegini üpjün edip biler we dürli sebitleriň we pudaklaryň naprýa .eniýe standartlaryna laýyklaşdyrylyp bilner.

Önümiň parametri:

Parametri görkeziň Ekran 13,3 dýuým Beýleki parametrler
IO / Interfeýs
material hili Metal ussatlygy
Karar 1280 * 800 reňk gara
Ightagtylyk 250cd / m² güýç ýaýramagy W 15W
Reňk 16.7M Kuwwat giriş DC12V / 4A
Kontrast 1000: 1 Yzky durmuş 50000s
Burçy görmek 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10) temperatura Iş temperaturasy -10 ~ 60 ° C;Saklaýyş temperaturasy -20 ~ 60 ° C.
Meýdany görkeziň 217.2 (W) * 135 (H) mm Gurnama usuly Içindäki gyralar zolaklary, iş stoly, diwara gurlan, kantilýwer we ş.m.
CPU Paramenter CPU RK3568, dört ýadroly 64 bitli Cortex-A55, iň ýokary ýygylygy 2.0 GGs
(Täzelenip boljak RK3288 / RK3399 / RK3588 ...)
Kepillik Bütin enjam üçin bir ýyl mugt kepillik
Oryat 2G (4G / 8G islege bagly) Umumy agram ≈ 3.5KG
Gaty disk 16G (32G / 64G islege bagly) Önümiň ululygy 339.48 * 239.08 * 50mm
operasiýa ulgamy Android 11 Açylyş ululygy 254,75 * 172.5 R2.5
WIFI 2.4G Kartonyň ululygy 436 * 310 * 125mm
Bluetooth BT4.1 IO / Interfeýs Adaty interfeýs 1 * DC12V, 1 * HDMI, 2 * USB3.0, 1 * USB2.0, 1 * RJ45, 1 * 3,5 mm ses, 2 * COM (232), 1 * SIM
Ulgamy täzelemek USB täzelenmesini goldaň

Önümiň çözgüdi:

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerleri, akylly kitaphanalar we beýleki pudaklarda we ýerlerde giňden ulanylýar.

https://www.gdcompt.com/solutions/

Aerokosmos

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerleri, akylly kitaphanalar we beýleki pudaklarda we ýerlerde giňden ulanylýar.

Akylly şäherler

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerleri, akylly kitaphanalar we beýleki pudaklarda we ýerlerde giňden ulanylýar.

https://www.gdcompt.com/solution/smart-cities/
https://www.gdcompt.com/solutions/

Elektrik

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerleri, akylly kitaphanalar we beýleki pudaklarda we ýerlerde giňden ulanylýar.

Täze energiýa

Kompaniýa tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen önümler toplumy senagat gözegçilik pudagynda, awtomatiki akylly önümçilikde, transportda, ammarda we logistika, banklar, hassahanalar, jemgyýetçilik binalary we ýerleri, akylly kitaphanalar we beýleki pudaklarda we ýerlerde giňden ulanylýar.

https://www.gdcompt.com/solutions/

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň