Diwara gurlan senagat paneli, sensor ekrany kompýuter

Gysga düşündiriş:

COMPT senagat diwara gurlan sensor kompýuterinde isleg boýunça düzülip bilinýän uly 21.5 dýuým ekran bar.I7_10510U prosessor we 8 + 256G RAM bilen enjamlaşdyrylan we kuwwatly sensor, 1920 * 1080 durulyk we geçiriş giňligi basyş moduly bilen düzülen X86 arhitekturasyny kabul edýär.Daşky görnüşi dürli senagat gurşawy üçin amatly kümüş ýüz çarçuwadan we gara reňkden ýasalýar.Diwara gurlan dizaýny giňişligi tygşytlaýar we önümçilik gözegçiligi we gözegçilik ulgamlary üçin amatly edýär.

9 ýyl bäri, akylly kompýuter pudagynda bir gezeklik özleşdirme çözgütleri bilen üpjün etdik we 2014-nji ýylda döredilenimizden bäri bütin dünýäde müňlerçe ajaýyp wakalary üstünlikli ýerine ýetirdik.


Önümiň jikme-jigi

interfeýsi

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Haryt maglumatlary :

KOMPT senagat diwara gurlan sensor kompýuterislege görä düzülip bilinýän uly 21.5 dýuým ekrany bar.I7_10510U prosessor we 8 + 256G RAM bilen enjamlaşdyrylan we kuwwatly sensor, 1920 * 1080 durulyk we geçiriş giňligi basyş moduly bilen düzülen X86 arhitekturasyny kabul edýär.Daşky görnüşi dürli senagat gurşawy üçin amatly kümüş ýüz çarçuwadan we gara reňkden ýasalýar.Diwara gurlan dizaýny giňişligi tygşytlaýar we önümçilik gözegçiligi we gözegçilik ulgamlary üçin amatly edýär.

COMPT-iň senagat paneli Wall Mount Touch PC, senagat gözegçiligi we gözegçilik zerurlyklarynyň giň toparyny kanagatlandyrmak üçin döredilen dürli möhüm aýratynlyklary bolan senagat pudagy üçin döredilen ýokary öndürijilikli enjamdyr.Uly 21.5 dýuým ekran bilen, bu önüm operatorlara dürli senagat maglumatlaryny we gözegçilik interfeýslerini aňsatlyk bilen görmäge mümkinçilik berýän açyk displeýi üpjün edýär.

Önümiň artykmaçlygy:

COMPT senagat diwara gurlan sensor kompýuter aşakdaky ssenariýalara laýyk gelýär:
1.Senagat awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamy: önümçiligiň netijeliligini we hilini ýokarlandyrmak üçin önümçilik liniýalaryna, enjamlaryna we robotlaryna gözegçilik we gözegçilik etmek üçin.
2. Akylly ammar dolandyryşy: Ammarlaryň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin harytlary yzarlamak, inwentar dolandyryş we ammarlarda sargytlary gaýtadan işlemek üçin ulanylýar.
3. Wideo gözegçilik ulgamy: real wagt gözegçilik we wideo görkezmek üçin gözegçilik we gözegçilik merkezinde displeý hökmünde ulanylýar.Senagat enjamlaryna hyzmat etmek: Enjamlaryň ýagdaýyny barlamak, tehniki hyzmat ýazgylaryny ýazmak we tehniki hyzmat meýilnamalaryny meýilleşdirmek üçin.
4. Daşky gurşaw gözegçiligi ulgamy: howanyň hiline, temperaturasyna, çyglylygyna we daşky gurşawyň beýleki parametrlerine gözegçilik etmek we gözegçilik maglumatlarynyň hakyky wagtda görkezilmegi üçin.
5. Ulag dolandyryş ulgamy: köçe yşyklaryny dolandyrmak, ýol signallaryny dolandyrmak we ýol hereketine akylly gözegçilik etmek üçin.
Senagat diwara gurlan sensor kompýuteriniň durnuklylygy we ýokary öndürijiligi, dürli senagat şertlerinde amaly programmalara gözegçilik we gözegçilik etmek üçin amatly edýär.

Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler1
Çözgütler
Çözgütler
Önümçilikde AI
Lukmançylyk enjamlary

Önümiň artykmaçlygy:

 • Senagat estetiki dizaýny
 • Düzgünli görnüş dizaýny
 • Garaşsyz gözleg we ösüş garaşsyz galyplaryň açylmagy
 • Durnuk öndürijilik we pes energiýa sarp etmek
 • Öňki panel suw geçirmeýän dizaýn
 • IP65 suw geçirmeýän standartyna çenli tekiz panel
 • GB2423 titremä garşy standart
 • Şokdan goraýan EVA materialy goşuldy
 • Kabineti oturtmak
 • 3mm oturdylan şkaf bilen berk birikdirildi
 • Doly ýapyk tozan geçirmeýän dizaýn
 • Fýuzeliň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryň
 • Alýumin garyndysy
 • Alýumin garyndysy örtükli guýma toplumlaýyn emele gelýär
 • EMC / EMI Päsgelçiliklere garşy standart Elektromagnit päsgelçilik

Diwara gurnamak üçin niýetlenen bu önüm, senagat enjamlarynyň ýa-da dolandyryş otagynyň diwaryna aňsatlyk bilen gurnalyp bilner, bu ýer tygşytlaýar we operatorlara maglumatlary girizmegi we işlemegi aňsatlaşdyrýar.Daş görnüşi taýdan önüm kümüş çarçuwany we gara beden dizaýnyny, ajaýyp görnüşini kabul edýär, şeýle hem dürli senagat şertlerine uýgunlaşmak üçin ajaýyp berklige we uýgunlaşmaga eýe.Kuwwatly duýgur tehnologiýany kabul edip, ulanyjylar sensor amallaryny aňsat we takyk ýerine ýetirip bilerler we amaly amatlylygy we netijeliligi ýokarlandyrýan köp sensorly funksiýany goldap bilerler.Ekranyň ölçegi 1920 * 1080-e ýetýär, näzik we düşnükli şekilleri hödürläp, baý reňk aňlatmasy bilen önümçilik maglumatlary we grafiki interfeýsi has aýdyň we duýgur görkezýär.
Mundan başga-da, önüm elektromagnit päsgelçiligini netijeli saklap we maglumatlary geçirmegiň durnuklylygyny we ygtybarlylygyny üpjün edip bilýän zolakly basyş moduly bilen enjamlaşdyrylandyr.

Parametr:

Ady X86 Panel PC-iň hemmesi
Ekran Ekranyň ululygy 21.5 Inç
Karar 1920 * 1080
Ightagtylyk 300 cd / m2
Reňk 16.7M
Kontrast Rato 1000: 1
Burçy görmek 85/85/80/80 (Görnüşi) (CR≥10)
Görkeziş meýdany 478,6 (W) × 270.1 (H) mm
Parametre degiň Görnüşi 10 bal
Ömürboýy > 50 million gezek
Faceerüsti gatylyk > 7H
Güýç degiň 45g
Aýna görnüşi himiki taýdan güýçlendirilen pleksiglas
Geçiriş > 85%
Enjam Tagta J4125 (jJ1900 i3 i5 i7)
CPU Intel®Celeron J4125 2.0GHz dört ýadro
GPU Intel®UHD grafikasynyň esasy grafikasy
Oryat 4G (Iň ýokary goldaw 8GB)
Harddisc 64G SSD ional Goşmaça 128G)
Operasiýa ulgamy Bellenen Windows 10 Linux Linux-y goldaýar)
Ses ALC888 / ALC662 6 kanally ýokary wepaly ses
Tor Realtek RTL8111H Gigabit LAN
Wifi Gurlan wifi antennasy, simsiz birikmäni goldaň
interfeýsi DC güýji 1 * DC12V / 5525 rozetka
USB3.0 2 * USB3.0
USB2.0 2 * USB2.0
Ethernet 2 * RJ45 Gigabit LAN
Seriýa porty 2 * COM
VGA 1 * VGA IN
HDMI 1 * HDMI IN
WIFI 1 * WIFI Antena
Bluetooth 1 ** Bluetooth Antena
Ses çykarylyşy 1 * EAR porty
Parametr Material Alýumin garyndysynyň öň paneli
Reňk Gara
AC adapteri AC 100-240V 50 / 60Hz CCC kepillendirilen 、 CE kepillendirilen
Kuwwatyň ýaýramagy ≤30W
Kuwwatly çykyş DC12V / 5A

 

In Engineeringenerçilik ölçeg çyzgysy:

https://www.gdcompt.com/wall-mounted-industrial-panel-mounted-touch-screen-pc-product/

Gysgaça aýtsak, diwara gurnalan bu senagat paneli senagat gözegçiligi, gözegçilik ulgamlary we ş.m. ulgamynda güýçli kömekçi bolar we onuň durnuklylygy, ýokary öndürijiligi we şahsylaşdyrylan aýratynlyklary senagat üçin has amatly we täsirli iş tejribesini getirer. goýmalary.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • interfeýsi DC güýji 1 * DC12V / 5525 rozetka
  USB3.0 2 * USB3.0
  USB2.0 2 * USB2.0
  Ethernet 2 * RJ45 Gigabit LAN
  Seriýa porty 2 * COM
  VGA 1 * VGA IN
  HDMI 1 * HDMI IN
  WIFI 1 * WIFI Antena
  Bluetooth 1 ** Bluetooth Antena
  Ses çykarylyşy 1 * EAR porty
  Parametr Material Alýumin garyndysynyň öň paneli
  Reňk Gara
  AC adapteri AC 100-240V 50 / 60Hz CCC kepillendirilen 、 CE kepillendirilen
  Kuwwatyň ýaýramagy ≤30W
  Kuwwatly çykyş DC12V / 5A
  Beýleki parametrler Yzky yşyk ömri 50000s
  Temperatura Işlemek : -10 ° ~ 60 ° orage Saklamak-20 ° ~ 70 °
  Gurmak tertibi Diwara oturdylan / Içerki / Iş stoly söýgüli / bukulýan ýaý / kantilewer
  Kepillik 1 ARYL
     
  Gaplamak sanawy GW 5.5KG
  Önümiň ululygy 517,6 * 310.2 * 46mm
  VESA deşik 100 * 100mm
  Kartonyň ululygy  
  AC adapteri Goşulýar
  Elektrik liniýasy Goşulýar
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň