21.5 dýuým J4125 Diwara gurlan senagat paneli kompýuter

Gysga düşündiriş:

COMPT-iň diwara gurlan senagat paneli kompýuter, ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy bilen kuwwatly senagat derejeli önüm.21.5 dýuým HD duýgur ekranly we J4125 prosessor bilen işleýän ulanyjylara has ýokary görüş tejribesi we iň ýokary hasaplaýyş güýji berýär.


Önümiň jikme-jigi

Parametr

Haryt bellikleri

Önümleriň wideosy

Bu wideo önümi 360 dereje görkezýär.

Önümiň ýokary we pes temperatura garşylygy, IP65 gorag effektini gazanmak üçin doly ýapyk dizaýn, 7 * 24H üznüksiz durnukly işlemegi, dürli gurnama usullaryny goldap biler, dürli ululyklary saýlap bolar, özleşdirmegi goldap biler.

Senagat awtomatizasiýasynda, akylly lukmançylyk, aerokosmos, GAV awtoulagy, akylly oba hojalygy, akylly transport we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Önümiň funksional aýratynlyklary :

Diwara gurlan senagat paneli kompýuterimiz birnäçe ajaýyp aýratynlyklar bilen gelýär.
Ilki bilen, enjamyň durnukly işlemegini üpjün etmek üçin ýokary senagat gurşawyna, tozan we suw geçirmeýän, şok we titremä garşy çydamly ýokary derejeli gorag bilen işlenip düzülendir.
Ikinjiden, önüm ulanyjylara daşarky enjamlary birikdirmek we dürli görnüşli maglumat geçiriş zerurlyklaryny amala aşyrmak üçin amatly bolan birnäçe USB porty, COM portlary, Ethernet portlary we ş.m. ýaly dürli interfeýsleri goldaýar.
Mundan başga-da, panel kompýuter enjamyň uzak wagtlap işlemezligini üpjün etmek üçin täsirli sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.

Diwara gurlan senagat paneli kompýuter
Diwara gurlan senagat paneli kompýuter

Önümiň çözgüdi :

Mundan başga-da, panel kompýuter enjamyň uzak wagtlap işlemezligini üpjün etmek üçin täsirli sowadyş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.
Programma ssenarileri nukdaýnazaryndan: Diwara gurlan senagat paneli kompýuterimiz dürli senagat meýdanlary üçin örän amatly.Önümçilik liniýalarynda prosese gözegçilik etmek, logistika we ammarlarda maglumatlary dolandyrmak, hatda akylly gurluşyk gözegçiligi üçin bolsun, bu önüm ähli ssenariýalarda ajaýyp öndürijilik görkezip biler.Definitionokary kesgitli duýgur ekrany amaly has aňsat we çaltlaşdyrýar, güýçli hasaplaýyş güýji we durnukly ulgam işleýşi bolsa ýokary netijeliligi we ygtybarlylygy üpjün edýär we ulanyjylara ajaýyp ulanyjy tejribesini berýär.

Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler
Çözgütler1
Çözgütler
Çözgütler
Önümçilikde AI
Lukmançylyk enjamlary

Önümiň artykmaçlygy:

 • Senagat estetiki dizaýny
 • Düzgünli görnüş dizaýny
 • Garaşsyz gözleg we ösüş garaşsyz galyplaryň açylmagy
 • Durnuk öndürijilik we pes energiýa sarp etmek
 • Öňki panel suw geçirmeýän dizaýn
 • IP65 suw geçirmeýän standartyna çenli tekiz panel
 • GB2423 titremä garşy standart
 • Şokdan goraýan EVA materialy goşuldy
 • Kabineti oturtmak
 • 3mm oturdylan şkaf bilen berk birikdirildi
 • Doly ýapyk tozan geçirmeýän dizaýn
 • Fýuzeliň hyzmat möhletini ep-esli gowulaşdyryň
 • Alýumin garyndysy
 • Alýumin garyndysy örtükli guýma toplumlaýyn emele gelýär
 • EMC / EMI Päsgelçiliklere garşy standart Elektromagnit päsgelçilik

Parametr maglumatlary:

Enjam Tagta J4125
CPU Intel®Celeron J4125 2.0GHz dört ýadro
GPU Intel®UHD grafikasynyň esasy grafikasy
Oryat 4G (Iň ýokary goldaw 8GB)
Harddisc 64G SSD ional Goşmaça 128G)
Operasiýa ulgamy Bellenen Windows 10 Linux Linux-y goldaýar)
Ses ALC888 / ALC662 6 kanally ýokary wepaly ses
Tor Realtek RTL8111H Gigabit LAN
Wifi Gurlan wifi antennasy, simsiz birikmäni goldaň
interfeýsi DC güýji 1 * DC12V / 5525 rozetka
USB3.0 2 * USB3.0
USB2.0 2 * USB2.0
Ethernet 2 * RJ45 Gigabit LAN
Seriýa porty 2 * COM
VGA 1 * VGA IN
HDMI 1 * HDMI IN
WIFI 1 * WIFI Antena
Bluetooth 1 ** Bluetooth Antena
Ses çykarylyşy 1 * EAR porty

 


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Ady X86 Panel PC-iň hemmesi
  Ekran Ekranyň ululygy 21.5 Inç
  Karar 1920 * 1080
  Ightagtylyk 300 cd / m2
  Reňk 16.7M
  Kontrast Rato 1000: 1
  Burçy görmek 85/85/80/80 (Görnüşi) (CR≥10)
  Görkeziş meýdany 478,6 (W) × 270.1 (H) mm
  Parametre degiň Görnüşi 10 bal
  Ömürboýy > 50 million gezek
  Faceerüsti gatylyk > 7H
  Güýç degiň 45g
  Aýna görnüşi himiki taýdan güýçlendirilen pleksiglas
  Geçiriş > 85%
  Enjam Tagta J4125
  CPU Intel®Celeron J4125 2.0GHz dört ýadro
  GPU Intel®UHD grafikasynyň esasy grafikasy
  Oryat 4G (Iň ýokary goldaw 8GB)
  Harddisc 64G SSD ional Goşmaça 128G)
  Operasiýa ulgamy Bellenen Windows 10 Linux Linux-y goldaýar)
  Ses ALC888 / ALC662 6 kanally ýokary wepaly ses
  Tor Realtek RTL8111H Gigabit LAN
  Wifi Gurlan wifi antennasy, simsiz birikmäni goldaň
  interfeýsi DC güýji 1 * DC12V / 5525 rozetka
  USB3.0 2 * USB3.0
  USB2.0 2 * USB2.0
  Ethernet 2 * RJ45 Gigabit LAN
  Seriýa porty 2 * COM
  VGA 1 * VGA IN
  HDMI 1 * HDMI IN
  WIFI 1 * WIFI Antena
  Bluetooth 1 ** Bluetooth Antena
  Ses çykarylyşy 1 * EAR porty
  Parametr Material Alýumin garyndysynyň öň paneli
  Reňk Gara
  AC adapteri AC 100-240V 50 / 60Hz CCC kepillendirilen 、 CE kepillendirilen
  Kuwwatyň ýaýramagy ≤30W
  Kuwwatly çykyş DC12V / 5A
  Beýleki parametrler Yzky yşyk ömri 50000s
  Temperatura Işlemek : -10 ° ~ 60 ° orage Saklamak-20 ° ~ 70 °
  Gurmak tertibi Diwara oturdylan / Içerki / Iş stoly söýgüli / bukulýan ýaý / kantilewer
  Kepillik 1 ARYL
  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň