15,6 dýuým oturdylan senagat duýgur ekrany fanatsyz kompýuterler

Gysga düşündiriş:

COMPT-iň täze önümi 15,6 dýuýmoturdylan senagatKompýuter senagat gurşawy üçin niýetlenendir. Durnuklylyk we ygtybarlylyk üçin ösen oturdylan tehnologiýany ulanýar.Kompýuter aňsat işlemek we dolandyrmak üçin duýgur ekran tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.


 • CPU:J1900
 • Oryat:4G DDR4
 • Gaty disk:64G SSD
 • OS:Windows 7
 • Wifi:Içerki WiFi2.4G + 5G BT4.0 antennasy
 • Ölçegi:15,6 dýuým
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

   

  Senagat kompýuterinde asuda we tozansyz iş gurşawyny üpjün edýän janköýerlik dizaýny hem bar.

  Senagat awtomatizasiýasynda, dükanyň poluna gözegçilik etmekde ýa-da beýleki önümçilik goşundylarynda işleýärsiňizmi, oturdylan senagat kompýuterlerimiz siziň islegleriňizi kanagatlandyrar.

  Çylşyrymly meseleleri çözmäge, netijeli hasaplaýyş öndürijiligini üpjün etmäge we önümçilik amallaryňyza güýçli goldaw bermek üçin durnukly işlemäge ukyplydyr.

  Senagat kompýuterlerimiz, daşky gurşawyň agyr şertlerine ýa-da uzak möhletli işlemegine garamazdan yzygiderli işleýär.

  Içerki senagat kompýuterlerimiz, dürli baglanyşyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli interfeýsleri hödürleýär.Aşakdaky interfeýs konfigurasiýalarymyz:

  DC12V interfeýsi: senagat kompýuterlerimiz elektrik üpjünçiligi üçin DC12V güýç interfeýsini goldaýarlar. Bu interfeýs enjamlary aňsat birikdirmäge we elektrik enjamlaryny birikdirmäge mümkinçilik berýär.

  HDMI interfeýsi: Senagat kompýuterlerimiz ýokary kesgitli monitora ýa-da proýektor bilen birikmek üçin HDMI interfeýsi bilen enjamlaşdyrylandyr.

  HDMI interfeýsi bilen ýokary hilli wideo we ses çykyşlaryndan lezzet alyp bilersiňiz.
  VGA interfeýsi: HDMI interfeýsinden başga-da, senagat kompýuterlerimiz hem VGA interfeýsini hödürleýär.

  Bu, CRT ýa-da LCD monitor ýaly köne ekran enjamlaryna birikmäge mümkinçilik berýär.
  USB 3.0 portlary: Senagat kompýuterlerimiz ýokary tizlikli maglumat geçirmek we daşarky enjamlara birikmek üçin iki USB 3.0 portuny hödürleýär.

  USB 3.0 portlary has ýokary maglumat geçiriş tizligi we has ýokary öndürijilik üçin USB 2.0-den has çalt.
  USB 2.0 portlary: Önümçilik kompýuterlerimiz, printerler, klawiaturalar, syçanlar we ş.m. ýaly dürli enjamlary birikdirmek üçin iki sany USB 2.0 portuny hödürleýär.

  Bu portlar ähliumumydyr we ähli USB 2.0 portlary bilen işleýär.Bu interfeýsler ähliumumy we daşarky enjamlaryň köpüsine laýyk gelýär.
  COM interfeýsleri: Senagat kompýuterlerimiz iki sany COM seriýaly interfeýs bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu interfeýsler, adatça, datçikler, skanerler, ştrih-kod okyjylary we ş.m. ýaly dürli seriýa enjamlaryny birikdirmek üçin ulanylýar.
  LAN interfeýsleri: Senagat kompýuterlerimiz, Ethernet torlaryna birikmek üçin iki sany LAN (Areaerli sebit tory) interfeýsini hödürleýär.Bu interfeýsler maglumatlary geçirmek, uzakdan dolandyrmak we torlaýyn programmalar üçin ulanylyp bilner.
  Ses interfeýsi: Senagat kompýuterlerimiz, gürleýjileri, mikrofonlary ýa-da beýleki ses enjamlaryny birikdirmek üçin ses interfeýsini hödürleýär.Ses interfeýsleri bilen ýokary hilli ses çykaryşyndan lezzet alyp bilersiňiz.
  Bu interfeýsler bilen, oturdylan senagat kompýuterlerimiz, senagat şertlerinde dürli birikdiriş zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler we amatly, çeýe we ýokary öndürijilikli senagat hasaplaýyş çözgütleri bilen üpjün edip biler.

  Parametri görkeziň Ekran Karar Ightagtylyk Reňk Kontrast Burçy görmek Meýdany görkeziň
  10.1 " 1280 * 800 250cd / m² 16.7M 1000: 1 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10) 135.36 (W) * 216.58 (H) mm
  15 " 1024 * 768 350 cd / m2 16.7M 1000: 1 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10) 304.128 (W) × 228.096 (H) mm
  15.6 " 1920 * 1080 300 cd / m2 16.7M 800: 1 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10) 344.16 (W) × 193.59 (H) mm
  17 " 1280 * 1024 250 cd / m2 16.7M 1000: 1 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10) 337.92 (W) × 270.336 (H) mm
  18.5 " 1920 * 1080 250 cd / m2 16.7M 1000: 1 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10) 408.96 (W) × 230.04 (H) mm
  19 " 1280 * 1024 250 cd / m2 16.7M 1000: 1 89/89/89/89 (Görnüşi) (CR≥10) 374,784 (W) × 299.827 (H) mm
  21.5 " 1920 * 1080 250 cd / m2 16.7M 1000: 1 85/85/85/85 (Görnüşi) (CR≥10) 476.64 (W) × 268.11 (H) mm

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň